Hóa chất nuôi cấy mô thực vật

Model sản phẩm:
Product1
Xuất xứ:
Hà Lan
SKU: Product1 Category: Tags: ,
Giá:680,000 đ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

Hóa chất nuôi cấy mô thực vật là các loại hóa chất chuyên dùng trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật, ứng dụng vào công việc nhân giống với số lượng lớn và đạt hiệu quả cao, ít tốn thời gian. Hiện nay, công nghệ nuôi cấy mô thực vật tại Việt Nam đang trên đà phát triển rất nhanh, vì vậy lượng hóa chất nuôi cấy mô cần dùng là rất lớn.

Một số hóa chất nuôi cấy mô thực vật thông dụng:

Môi trường nuôi cấy mô pha sẵn, các thành phần khoáng vi lượng và đa lượng (micro/macro elements), muối khoáng (mineral salts), các loại vitamines, amino acids, các loại đường (sugar), các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, agar, gelrite, agarose, biochemicals, subtrates, dung dịch đệm buffers, chất kháng sinh. Các dụng cụ tiêu hao phục vụ nuôi cấy mô: hộp nhựa, chai thủy tinh, đĩa petri,…

Danh sách các hóa chất thường dùng:

Amoxycillin trihydrate

Amphotericin B

Ampicillin sodium

Atrazine

Apramycin sulphate

Acyclovir

Amiprophos methyl

Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium

Amphotericin B suspension

Anderson’s Rhododendron

Anderson’s Rhododendron including vitamins

Ammonium nitrate

Ammonium sulphate

Ammonium chloride

Aluminium chloride hexahydrate

p-Aminobenzoic acid

L-Ascorbic acid

L-Alanine

L-Arginine

L-Aspartic acid

L-Asparagine monohydrate

Adenine hemisulphate dihydrate

Absisic acid (S-ABA)

Agarose SPI

Adenosine

Adenosine-5-triphosphate

Ammonium dihydrogen phosphate

Acetylsalicylic acid

Bacitracin

Bleomycin sulphate

Bromoxynil

Boric acid

D(+)-Biotine

6-Benzylaminopurine (6-BAP)

6-Benzylaminopurine riboside

N-Benzyl-9-(tetrahydropyranyl)-adenine (BPA)

Banana powder

Blue-Gal

BES

Bis-Tris buffer grade

Peptone water, buffered

Carbenicillin disodium

Cephalexin monohydrate

Cefotaxime sodium

Chloramphenicol

Chlorhexidine digluconate

Chlorhexidine HCl

Chlortetracycline HCl

Clindamycin HCl

Colistin sulphate

D-Cycloserine

Carboxin

Cycloheximide

Chlorsulfuron

CHU (N6) Medium

CHU (N6) Medium including vitamins

CLC / Ipomoea CP medium

CLC / Ipomoea EP medium

CHÉE & POOL medium

CHÉE & POOL medium including vitamins

CHU vitamine mixture

Calcium chloride dihydrate

Calcium nitrate tetrahydrate

Calcium phosphate tribasic

Cobalt chloride hexahydrate

Cupric sulphate pentahydrate

Calcium carbonate

Calcium citrate tetrahydrate

Calcium gluconate monohydrate

D(+) Pantothenate

Choline chloride

Cysteine HCl monohydrate

Cyanocobalamin

p-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA)

4-CPPU

Carrageenan Iota Type

Casein hydrolysate

Charcoal activated

Citric acid monohydrate

Colchicine (only available for research centers)

CHAPS

N-Cetyl-N,N,N,-Trimethyl Ammonium Bromide

Cetrimide (N-tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide)

Cellulase R-10

Cellulase RS

Doxorubicin HCl

Chloroxylenol (“Dettol”)

De Greef & Jacobs medium

De Greef & Jacobs medium including vitamins

DKW/Juglans medium including vitamins

DKW/Juglans vitamin mixture

2-iP

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)

Dicamba

Dihydrozeatin (DHZ)

6-(y-y-Dimethylallyalamino)purine (2-iP) riboside

Daishin agar

Dithioerythreitol (DTE)

Dithiothreitol (DTT)

Dextran sulphate sodium

Dimethylsulfoxide (DMSO)

Erythromycin

Eriksson (ER) medium

Eriksson (ER) medium including vitamins

Eriksson (ER) vitamin mixture

FeNaEDTA

EDTA disodium dihydrate

24-Epibrassinolide

Esculin

ECO2box white filter  (OVAL model 80mm H)

OS140box green filter (ROUND model 140mm H)

5-Fluorouracil (5-FU)

5-Fluoro orotic acid (5-FOA)

Ferrous sulphate heptahydrate

Fe-EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric)

Folic acid

Folinate calcium pentahydrate

D-Fructose

Fluridon

Flurprimidol

Forceps 30cm length   -stainless steel-

Gentamycin sulphate

Glyphosate

Griseofulvin

G-418 disulphate

Có thể xem thêm tại danh mục hóa chất nuôi cấy mô

Khách hàng nhận xét