4.7/5 - (4 votes)

Bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm

Nhận bảo hành, bảo trì và sửa chữa tất cả các hạng mục thiết bị

Sửa chữa các thiết bị thí nghiệm cơ bản, thiết bị phân tích chuyên sâu

Các lỗi kỹ thuật có liên quan đến bo mạch điện tử, các vấn đề kỹ thuật liên quan

Tăng tối đa thời hạn sử dụng thiết bị cho quý khách

Dịch vụ thiết kế mồi

Thiết kế mồi trong các ứng dụng sinh học phân tử

Thiết kế vật liệu sinh học phân tử

Hãng IDT

Đào tạo kỹ thuật sửa chữa thiết bị ứng dụng

Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật sửa chữa thiết bị ứng dụng thực chiến

Thời gian học tập trung, linh động

Lý thuyết đi đôi với thực hành

Trải nghiệm trên thiết bị thức tế

Dịch vụ giải trình tự gene

Giải trình tự Genomic DNA

Giải trình tự Gene 1 chiều, 2 chiều

Giải trình tự Gene thế hệ mới NGS

Hãng 1st Base

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay