Hóa chất Duksan tinh khiết, Duksan reagents

Xuất xứ:
Hàn Quốc
Hãng thiết bị:
Duksan
Giá:680,000 đ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

Hóa chất Duksan tinh khiết, thuốc thử reagent tinh khiết Duksan Hàn Quốc – Duksan reagent list, Duksan Pure Chemicals:

Danh mục hóa chất Duksan Hàn Quốc:

CODE PRODUCT LIST GRADE/ PARKING
1268 Chloroform Extra_Pure DSP 1kg
1567 N/10-Oxalic Acid (0.05M) Normal DSP 1L
1452 N/10-Sodium Hydroxide (0.1M) Normal DSP 1L
1354 1,4-Dioxane Extra_Pure DSP 1L
4591 1-Hexane Sulfonic acid Sodium salt HPLC DSP 25g
1138 1N-Hydrochloric Acid (1M) Normal DSP 1L
2802 1N-Oxalic Acid (0.5M) Normal DSP 1L
1448 1N-Sodium Hydroxide (1M) Normal DSP 1L
255 1N-Sulfuric Acid (0.5M) 1L
4592 1-Octane Sulfonic acid Sodium Salt HPLC DSP 25g
5165 8-Hydroxyquinoline Extra_Pure DSP 25g
3839 Acetic Acidglacial Extra_Pure DSP 2.5 L
444 Acetic Acidglacial KP DSP 20kg
464 Acetic Anhydride Extra_Pure DSP 1kg
507 Acetone 1L
4124 Acetone GR DSP 2.5L
515 Acetone HPLC DSP 4L
3030 Acetonitrile GR DSP 4L
549 Acetonitrile(gradient ) HPLC DSP 4L
593 Adipic Acid Extra_Pure DSP 500g
595 Adipic Acid Extra_Pure DSP 25kg
701 Ammonia solution 25% Extra_Pure DSP 1L
731 Ammonium Chloride Extra_Pure DSP 500g
4092 Ammonium chloride 1kg
761 Ammonium Molybdate tetrahydrate 500g
1770 Ammonium Molybdate tetrahydrate GR DSP 500g
5312 Ammonium Oxalate monohydrate Extra_Pure DSP 500g
776 Ammonium Phosphate dibasic Extra_Pure DSP 500g
3956 AmmoniumLron(II) sulphate hexahydrate 1kg
818 Antimony potassium tartrate trihydrate 500g
3049 Ascorbic acid 500g
5528 Barium Chloride dihydrate Extra_Pure DSP 500g
2771 Benzalkonium Chloride Extra_Pure DSP 1kg
978 Benzene Extra_Pure DSP 1L
3872 Benzene GR DSP 2.5L
978 Benzene Extra_Pure DSP 1L
1003 Boric acid Extra_Pure DSP 500g
1013 Bromocresolgreen Indicator DSP 25g
1019 Bromothymol blue Indicator DSP 25g
3916 Calcium Hydroxide Extra_Pure DSP 500g
1271 Chloroform HPLC DSP 4L
1288 Citric Acid monohydrate Extra_Pure DSP 1kg
1288 Citric Acid monohydrate Extra_Pure DSP 1kg
1294 Cobalt chloride hexahydrate EP 500G
1315 Copper(II) Sulfate Pentahydrate Extra_Pure DSP 500g
3869 Cyclohexane GR DSP 2.5L
4300 Cyclohexane HPLC DSP 2.5L
1170 Diethanolamine Extra_Pure DSP 500g
1348 Diethylamine Extra_Pure DSP 1L
1380 Dimethyl Sulfoxide Extra_Pure DSP 1kg
386 D-Mannitol Extra_Pure DSP 500g
392 EDTA Extra_Pure DSP 500g
378 EDTA-2Na dihydrate Extra_Pure DSP 500g
3607 EDTA-2Na dihydrate Extra_Pure DSP 1kg
378 EDTA-2Na dihydrate Extra_Pure DSP 500g
1400 Eriochrome Black T DSP 25g
5808 Ethy Alcohol 95% Extra_Pure DSP 20L
2936 Ethyl Acetate GR DSP 4L
4280 Ethyl Acetate GR DSP 2.5L
3979 Ethyl Alcohol 99.5% 변성 GR DSP 2.5L
3980 Ethyl Alcohol 99.5% 변성 GR DSP 4L
76 Ethyl Alcohol 99.9% HPLC DSP 41
548 Ethyl Ether Extra_Pure DSP 1L
1998 Ethyl Ether Extra_Pure DSP 4L
2943 Ethyl Ether GR DSP 4L
454 Ethyleneglycol Extra_Pure DSP 1kg
492 Ethyleneglycol monomethyl ether EP 1L
717 Formalin Extra_Pure DSP 1kg
724 Formic acid Extra_Pure DSP 1kg
781 Glycerine Extra_Pure DSP 1kg
782 Glycerine Extra_Pure DSP 20kg
686 Glycine GR DSP 500G
4789 Hydrazine sulfate 500g
1129 Hydrochloric acid Extra_Pure DSP 1kg
3507 Hydrofluoric acid Extra_Pure DSP 1kg
3059 Hydrogen Peroxide Extra_Pure DSP 1kg
1168 Imidazole Extra_Pure DSP 25g
1176 Iodine Extra_Pure DSP 25g
1177 Iodine Extra_Pure DSP 500g
1186 Iso-Octane HPLC DSP 41
858 Iso-Propyl Alcohol Extra_Pure DSP 20L
3375 Iso-Propyl Alcohol GR DSP 4L
4614 Iso-Propyl Alcohol GR DSP 2.5L
1947 L-Cysteine Hydrochloride monohydrate Extra_Pure DSP 25g
1218 Lithium Carbonate EP 500G
338 Magnesium Sulfate heptahydrate Extra_Pure DSP 500g
4010 Mercury(II) sulfate 500g
5373 Mercury(II)Lodide Red Extra_Pure DSP 500g
62 Methyl Alcohol HPLC DSP 4L
2194 Methyl Alcohol GR DSP 4L
62 Methyl Alcohol HPLC DSP 4L
59 Methyl Alcohol Extra_Pure DSP 1L
650 Methyl Orange X|A|° DSP 25g
1505 Methyl Red DSP 25g
573 Methylene Chloride Extra_Pure DSP 1kg
631 MethylLsobutyl Ketone Extra_Pure DSP 1L
1262 Monochlorobenzene Extra_Pure DSP 1kg
4247 Monochlorobenzene GR DSP 2.5L
4546 Monochlorobenzene GR JUNSEI 1L
4942 N-(1-Naphthyl) ethylene diamine, dihydrochloride 25g
1369 N,N-Dimethyl Formamide Extra_Pure DSP 1L
1122 N/10-Hydrochloric Acid (0.1M) 1L
251 N/10-Sulfuric Acid (0.05M) Normal DSP 1L
1036 n-buty acetat extra pure Extra_Pure DSP 1L
1839 n-butyl acetate Extra_Pure DSP 0.5kg
3029 n-Heptane GR DSP 4L
4342 n-Heptane GR DSP 2.5L
2704 n-Heptane 99% HPLC DSP 4L
4794 n-Hexane 98% EL DSP 3.8L
1538 Nitric Acid Extra_Pure DSP 1kg
3856 Nitric Acid Extra_Pure DSP 2.5L
3836 n-Pentane GR DSP 2.5L
4688 n-Pentane GR DSP 4L
2270 Paraffin Liquid Extra_Pure DSP 1L
3718 Perchloric Acid 70% GR DSP 1L
4117 Petroleum Ether(40~60℃) 2.5L
1597 Phenol Extra_Pure DSP 1kg
1599 Phenolphthalein DSP 25g
1607 Phosphoric acid Extra_Pure DSP 1kg
3056 Phosphoric acid Extra_Pure DSP 1L
4140 Phosphoric acid GR DSP 2.5L
372 Potassium Chloride Extra_Pure DSP 1kg
411 Potassium Cyanide Extra_Pure DSP 1kg
417 Potassium Dichromate Extra_Pure DSP 500g
4032 Potassium hydrogen phthalate 1kg
40 Potassium Hydroxide Extra_Pure DSP 1kg
539 Potassium oxalate monohydrate EP 500G
23 Potassium Permanganate Extra_Pure DSP 500g
433 Potassium Phosphate monobasic 1.0kg
2360 PotassiumLodide Extra_Pure DSP 1kg
876 Pyridine EP 1L
890 Salicylic Acid Extra_Pure DSP 500g
900 Silver Nitrate Extra_Pure DSP 25g
901 Silver Nitrate Extra_Pure DSP 500g
900 Silver Nitrate, extra pure EP 25G
901 Silver Nitrate, extra pure EP DSP 500G
4784 Soda Lime GR DSP 500g
2736 Sodium Bicarbonate Extra_Pure DSP 1kg
950 Sodium carbonate anhydrous 1.0kg
81 Sodium Chloride Extra_Pure DSP 1kg
83 Sodium Chloride Extra_Pure DSP 25kg
1636 Sodium Hydroxide Extra_Pure DSP 1kg
1472 Sodium Molybdate dihydrate Extra_Pure DSP 500g
1475 Sodium Nitrate Extra_Pure DSP 500g
5816 Sodium nitrate Extra_Pure DSP 1kg
1390 Sodium Oxalate Extra_Pure DSP 500g
5318 Sodium Persulphate Extra_Pure DSP 1kg
1487 Sodium Phosphate dibasic 12-water Extra_Pure DSP 1kg
311 Sodium sulfate anhydrous 1.0kg
5482 Sodium sulfide hydrate Extra_Pure DSP 1kg
4599 Sulfanilic Acid Extra_Pure DSP 500g
4041 Sulfphanilamide 500g
235 Sulfuric Acid 95% Extra_Pure DSP 1kg
4605 Sulfuric Acid 95% GR DSP 2.5L
1070 tert-Butyl Methyl Ether HPLC DSP 4L
3868 tert-Butyl Methyl Ether GR DSP 2.5L
1643 tert-Butylamine Extra_Pure DSP 1kg
218 Tetrahydrofuran HPLC DSP 4L
216 Tetrahydrofuran Stabilized with 250ppm BHT Extra_Pure DSP 18L
2941 Tetrahydrofuran Stabilized with 250ppm BHT GR DSP 4L
4279 Tetrahydrofuran Stabilized with 250ppm BHT GR DSP 2.5L
202 Thymol 지시약 DSP 25g
201 Thymol Blue 지시약 DSP 25g
181 Toluene Extra_Pure DSP 1L
160 Triethanolamine Extra_Pure DSP 1kg
115 Xylene Extra_Pure DSP 1L
2638 Zinc Chloride Extra_Pure DSP 500g
2647 Zinc Oxide EP 500G
34 Zinc Sulfate Heptahydrate Extra_Pure DSP 500g

Khách hàng nhận xét