KogeneBiotech

KogeneBiotech là nhà sản xuất hàng đầu các bộ kit xét nghiệm chẩn đoán thú y, thực phẩm, GMO, bệnh động vật,… bằng kỹ thuật Realtime PCR và PCR

Số sản phẩm trên trang: 24