5/5 - (1 vote)

Chúng tôi không lưu trữ thông tin khách hàng online vì vậy chúng tôi không yêu cầu quý khách đăng ký thành viên khi mua hàng, quý khách có thể đặt hàng trực tiếp trên website mà không cần đăng ký thành viên.

Để thực hiện đúng quy định của Bộ Công Thương về Thương Mại Điện Tử, chúng tôi cam kết không chia sẻ, mua bán, sử dụng hoặc chuyển giao thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khác.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Bảo Mật cho khách hàng và các Nguyên tắc bảo mật về Thương Mại Điện Tử.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: quý khách không cần đăng ký thành viên, quý khách có thể chỉ cần điền thông tin khi đặt mua online trên website
2- Phạm vi sử dụng thông tin: chỉ phục vụ cho mục đích bán hàng giữa hai bên
3- Thời gian lưu trữ thông tin: chúng tôi không lưu trữ thông tin khách khi đặt mua online trên website
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: chúng tôi không lưu trữ thông tin khách khi đặt mua online trên website
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: chúng tôi không lưu trữ thông tin khách hàng online vì vậy chúng tôi không yêu cầu quý khách đăng ký thành viên khi mua hàng.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: thông tin chỉ phục vụ cho mục đích bán hàng giữa hai bên

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay