Shimadzu

Shimadzu Nhật Bản là hãng thiết bị uy tín chuyên sản xuất thiết bị phân tích chính xác trong phòng thí nghiệm, các dòng máy sắc ký, cân kỹ thuật, cân phân tích

Số sản phẩm trên trang: 24