Một số công việc thực hiện khi bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị

Một số công việc thực hiện khi bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị

07/04/2023

Một số công việc được thực hiện sẽ phụ thuộc vào công ty thực hiện dịch vụ và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Bài viết này giới thiệu tổng quan các công…

Bảng giá hóa chất Sigma Aldrich

Bảng giá hóa chất Sigma Aldrich

25/05/2020

Bảng giá hóa chất Sigma Aldrich hay cách để check tìm giá hóa chất Sigma Aldrich là việc mà người mua hóa chất Sigma Aldrich rất quan tâm. Bài viết này sẽ hỗ trợ quý…

Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu hơn

Phương pháp bảo quản hoa tươi lâu hơn

29/11/2017

Hiện nay, kỹ thuật bảo quản hoa tươi cắt cành sau thu hoạch của Việt Nam còn mang tính truyền thống và gặp nhiều hạn chế nên chất lượng chưa cao, nhiều nấm bệnh, non yếu, giá…

Realtime PCR – tổng quan về kỹ thuật PCR và Realtime PCR

Realtime PCR – tổng quan về kỹ thuật PCR và Realtime PCR

29/11/2017

Realtime PCR hay kỹ thuật Real time PCR là gì? PCR là phản ứng khuếch đại DNA (polymerase chain reaction). Trong kỹ thuật PCR, sau khi khuếch đại đoạn DNA đích, người làm thí nghiệm…

Hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm nước tiểu Laura M

Hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm nước tiểu Laura M

29/11/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU LAURA M Bật nguồn Nối dây các nguồn vào máy, sau đó Switch ON (vị trí I) trên công tắc. Máy bắt đầu vận hành và…

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay