Môi trường vi sinh

Môi trường vi sinh, cung cấp các loại môi trường vi sinh thông dụng Agar, Peptone, Yeast Extract… và nhiều môi trường vi sinh cao cấp khác.

Số sản phẩm trên trang: 24