Optika

Optika Italia chuyên sản xuất kính hiển vi. Các dòng kính hiển vi quang học, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi phân cực của Optika có giá tốt và chất lượng cao

Số sản phẩm trên trang: 24