5/5 - (3 votes)

Dịch vụ thiết kế mồi hãng IDT

Lab Big Digital cung cấp dịch vụ thiết kế mồi cho phản ứng PCR và thiết kế các sản phẩm sinh học phân tử của hãng IDT (Integrated DNA Technologies) bao gồm Custom Oligos, gene và các đoạn gene đích (trình tự mồi), các vật liệu cho phản ứng qPCR như: primer, master mix, probes…

IDT cung cấp nhiều dịch vụ phân tích và chuẩn bị Oligos gồm:

 • QC khối phổ được cung cấp cho tất cả các oligos
 • Dịch vụ LabReadyOligo – vận chuyển trong IDTE với nồng độ 100 µM
 • Standard mixed-base sites
 • Dịch vụ phân tích
 • Tổng hợp Custom RNA
 • Tổng hợp RNA Oligonucleotide Ultramer (60-120 bases)
 • Đầu dò PrimeTime qPCR
 • PrimeTime qPCR Mini Probes và Eco Probes
 • PrimeTime qPCR Assays
 • PrimeTime qPCR Primers
 • Probe-Based qPCR Master Mix
 • rhAmp SNP Genotyping
 • Custom Gene Synthesis

IDT đã tạo ra các loại thuốc nhuộm không cần bản quyền cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm chẩn đoán và ứng dụng thương mại. Các dự án cấp phép và nghiên cứu hóa chất nội bộ với các nhà cung cấp thuốc nhuộm đã cho phép chung tôi cung cấp bộ Freedom Dye trên toàn bộ quang phổ.

Genes có thể được sử dụng trong một số ứng dụng, bao gồm: 
• Biểu hiện protein
• Gen miRNA
• Mẫu phiên mã in vitro
• Vắc xin và vectơ DNA
• Các biến thể gene và SNP

Tất cả các primers PCR và qPCR đều được sản xuất với hiệu quả ghép nối dẫn đầu trong ngành, tạo ra các sản phẩm DNA chất lượng cao hơn. Các nền tảng chuyên dụng của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các loại mồi tinh khiết nhất cho nhu cầu nghiên cứu của bạn.

Các Oligo pools là các chuỗi DNA sợi đơn được tổng hợp riêng lẻ có từ 40 đến 200 base. Mỗi pool có thể được thiết kế với 20.000 oligos trong một ống duy nhất. vận chuyển đông khô. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Link xem chi tiết: https://www.labbig.net/thiet-ke-moi-idt

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay