5/5 - (1 vote)

Dịch vụ giải trình tự gene hãng 1st Base

Hãng 1st Base là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực giải trình tự gene, giải trình tự Sanger nhờ vào hệ thống máy Applied Biosystems® với các quy trình được tối ưu hóa để cho kết quả trong thời gian ngắn nhất.

Một số dịch vụ giải trình tự 1st Base

Single Pass DNA Sequencing    
Khách hàng cung cấp sản phẩm PCR tinh sạch hoặc plasmid tinh sạch. Đối với các sản phẩm Plasmid hoặc PCR dài, chúng tôi đảm bảo tối thiểu 850 base từ khuôn mẫu chất lượng tốt trong một phản ứng. 

Single Pass DNA Sequencing, 96-well format 
Khách hàng cung cấp sản phẩm PCR tinh sạch hoặc plasmid tinh sạch. Để trống giếng H12, 95 mẫu với OD chuẩn hóa. 
Đối với các sản phẩm Plasmid hoặc PCR dài, chúng tôi đảm bảo tối thiểu 850 base từ khuôn mẫu chất lượng tốt trong một phản ứng. 

DNA Sequencing Service + Plus 
Khách hàng cung cấp sản phẩm PCR đơn băng chưa tinh sạch. 
Đối với sản phẩm PCR dài chưa tinh sạch, chúng tôi đảm bảo tối thiểu 1.000 base từ mẫu chất lượng tốt trong một phản ứng.

1st Base cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho giải trình tự

 • Chuẩn bị mẫu
 • Giải trình tự
 • Kiểm soát chất lượng
 • Trả kết quả

Yêu cầu mẫu giải trình tự

Loại DNA:

 • Purified PCR product [90-250bp]
 • Purified PCR product [251-500bp]
 • Purified PCR product [>500bp] Purified 

Nồng độ & Khối lượng/ Phản ứng:

 • [90-250bp] 20 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O 
 • [251 -500bp] 20 [251-500 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
 • [>500bp] 40 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O
 • 100 ng/µL, min 20 µL per rxn in dH2O 

Gửi mẫu:

Đối với việc gửi ống, đảm bảo nhãn của mẫu khớp với đơn đặt hàng để tránh quá trình đặt hàng bị chậm trễ.

Nếu ảnh gel được cung cấp, hãy cho biết:
(i) ngõ số mẫu DNA và thang DNA
(ii) tên của mẫu DNA và điểm đánh dấu (ví dụ thang 1kb.100bp)
(iii) tên của mẫu DNA và điểm đánh dấu (ví dụ thang 1kb.100bp)

Nếu không có Thẻ lấy mẫu 1st BASE, vui lòng bọc các đĩa/ống bằng bọc bong bóng trước khi vận chuyển. Đối với lô hàng số lượng lớn, hãy đóng gói tấm trong thùng ĐÓNG CỬA.

Đóng gói mẫu gửi trình tự 1st Base
Đóng gói mẫu gửi trình tự 1st Base

Link xem chi tiết: https://www.labbig.net/giai-trinh-tu-gen

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay