Ohaus

Cân Ohaus Mỹ sản xuất tại Trung Quốc, các dòng cân kỹ thuật 2 số lẻ, 3 số lẻ, cân phân tích 4 số lẻ, cân sấy ẩm để phân tích độ ẩm với độ chính xác cao

Số sản phẩm trên trang: 24