Thiết bị thí nghiệm

Thiết bị dùng trong các thí nghiệm cơ bản: nồi hấp tiệt trùng, cân phân tích, cân kỹ thuật, máy đo pH,…

Số sản phẩm trên trang: 24