Môi trường vi sinh Titan Biotech – phần 1

Xuất xứ:
Ấn Độ
Model:
Titan
Hãng thiết bị:
Titan Biotech

Giá khuyến mãi:680,000 đ

Giá thường:1,000,000 đ

Tiết kiệm:320,000 đ-32%

Môi trường vi sinh Titan Biotech Ấn Độ phần 1, các môi trường vi sinh thông dụng từ theo thứ từ từ SODIUM THIOGLYCOLLATE cho tới SABOURAUD CHLORAMPHENICOL AGAR

Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

Môi trường vi sinh Titan Biotech Ấn Độ phần 1 bao gồm các hạng mục sau:

Code Products Name Pack Size
213 SODIUM THIOGLYCOLLATE 500 gm
1201 AGAR AGAR POWDER 500 gm
1202 AGAR AGAR POWDER 500 gm
1203 AGAR AGAR POWDER (as per IP) 500 gm
1204 BEEF EXTRACT POWDER (Type-I) 500 gm
1205 BEEF EXTRACT POWDER 500 gm
1206 BEEF EXTRACT (STD) TBL POWDER 500 gm
1207 BILE SALT POWDER 500 gm
1208 BILE SALT MIXTURE 100 gm
1210 GELATIN CRYSTAL, Bloom Type B 500 gm
1211 HE MOGLOBIN POWDER 100 gm
1212 LIVER EXTRACT POWDER 500 gm
1213 LIVER INFUSION POWDER 500 gm
1214 MALT EXTRACT POWDER 500 gm
1215 MALT EXTRACT (STD) TBL POWDER 500 gm
1217 MEAT EXTRACT POWDER, 100 gm
1217 MEAT EXTRACT POWDER, (Bacto Grade 500 gm
1217 MEAT EXTRACT POWDER, 5 Kg
1217 MEAT EXTRACT POWDER, 25 Kg
1218 MEAT EXTRACT (STD) TBL POWDER 500 gm
1219 MEAT INFUSION POWDER 500 gm
1220 OX BILE POWDER, DRIED 500 gm
1221 PEPTONIZED MILK 500 gm
1224 YEAST EXTRACT POWDER TYPE I 100 gm
1224 YEAST EXTRACT POWDER TYPE I 500 gm
1224 YEAST EXTRACT POWDER TYPE I 5 Kg
1224 YEAST EXTRACT POWDER TYPE I 25 Kg
1225 YEAST EXTRACT TBL POWDER 500 gm
1228 AGAR SPECIAL 500 gm
1229 OX BILE DRIED (STD) TBL POWDER 500 gm
1230 CASEIN ACID HYDROLYSATE,(STD) 500 gm
1231 CASEIN ACID HYDROLYSATE 500 gm
1232 CASEIN ACID HYDROLYSATE 500 gm
1233 CASEIN ACID HYDROLYSATE 500 gm
1234 BILE SALT (STD) TBL POWDER 500 gm
1235 BILE SALT MIXTURE (STD), TBL POWDER 100 gm
1236 BIOPEPTONE 500 gm
1238 BIO PEPTONE (STD) TBL POWDER 500 gm
1239 LIVER HYDROLYSATE POWDER 500 gm
1241 LIVER EXTRACT POWDER, (Protolysed) 500 gm
1242 LACTALBUMIN HYDROLYSATE 500 gm
1243 AGAR AGAR POWDER HIGH GEL 500 gm
1251 HEART INFUSION POWDER 500 gm
1259 MEAT PEPTONE-P 500 gm
1260 MEAT PEPTONE-T 500 gm
1261 SODIUM TAUROGLYCOCHOLATE 500 gm
1262 CASEIN ACID HYDROLYSATE, (Technical 500 gm
1264 YEAST EXTRACT (STD) TBL POWDER 500 gm
1297 LIVER EXTRACT PASTE 500 gm
1298 MALT EXTRACT PASTE 500 gm
1299 MEAT EXTRACT PASTE 500 gm
1300 YEAST AUTOLYSATE POWDER 500 gm
1501 CASITONE 500 gm
1502 GELATONE (Gelatin Peptone) 500 gm
1504 MEAT PEPTONE 500 gm
1505 PEPTONE-TBL 500 gm
1506 PEPTONE-R 100 gm
1506 PEPTONE-R 500 gm
1506 PEPTONE-R 5Kg
1506 PEPTONE-R 25 Kg
1507 MYCOLOGICAL PEPTONE 500 gm
1508 PEPTONE SPECIAL 500 gm
1509 PROTEOSE PEPTONE 500 gm
1510 SOYATONE (Soyapeptone) 500 gm
1511 SOYATONE (STD), TBL POWDER 500 gm
1512 CASEIN ENZYMATIC HYDROLYSATE (TRYPTONE TYPE – I) 500 gm
1513 CASEIN ENZYMATIC HYDROLYSATE (STD) 500 gm
1513 TRYPTONE (STD) TBL POWDER 500 gm
1518 MYCOLOGICAL PEPTONE, (STD) 500 gm
1519 PEPTONE (STD) TBL POWDER 500 gm
1520 TRYPTONE-T 500 gm
1521 TRYPTOSE (STD) TBL POWDER 500 gm
1522 TRYPTONE-D 500 gm
1523 PROTEOSE PEPTONE, (STD) TBL POWDER 500 gm
1524 OAT MEAL POWDER 500 gm
1525 BEEF EXTRACT PASTE 500 gm
1527 PEPTONE PASTE 500 gm
1531 YEAST EXTRACT PASTE 500 gm
1576 LIVER DIGEST GRANULES 500 gm
1578 PEPTONE-RG (Granular) 500 gm
1579 PROTOSE (PROTOLYTIC DIGEST OF PROTIEN) 500 gm
1581 PEPTONE TYPE III 500 gm
1628 YEAST PEPTONE 500 gm
3534 GELATONE (STD.) TBL POWDER 500 gm
3535 LACTOSE (MONO) (Gamma Irradiated) 500 gm
3536 MALTOSE (Monohydrate)(Gamma Irradiated) 500 gm
3537 D-MANNITOL (Gamma Irradiated) 500 gm
3540 AGAR AGAR 500 gm
3543 SOLUBLE STARCH 500 gm
3597 GELATIN PEPTONE TBL POWDER 500 gm
212 M SODIUM TAUROCHOLATE 500 gm
220 M SODIUM DEOXYCHOLATE 100 gm
221 M SODIUM CHOLATE (Cholic Acid Sodium 100 gm
242 M AGAR AGAR TYPE I 500 gm
TS  005 POTASSIUM TELLURITE 1% 5 vl
TS  006 BRUCELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS  007 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-I (BLASER-WANG 5 vl
TS  008 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-II (BUTZLER) 5 vl
TS  009 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-III (SKIRROW) 5 vl
TS  010 CAMPYLOBACTER GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS  011 STREPTO SUPPLEMENT 10 vl
TS  211 BASIC FUCHSIN (6 gm /vl) 1 vl
TS  211 BASIC FUCHSIN (6 g/vl) 1 vl
TS 001 EGG YOLK TELLURITE EMULSION (100 ml/vl) 5 vl
TS 002 EGG YOLK EMULSION (100 ml/vl) 5 vl
TS 003 POTASSIUM TELLURITE 3.5% (10 ml/vl) 5 vl
TS 004 B. P. SULPHA SUPPLEMENT 5 vl
TS 005 POTASSIUM TELLURITE 1% 5 vl
TS 006 BRUCELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 007 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-I 5 vl
TS 008 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-II (BUTZLER) 5 vl
TS 009 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENTS III (SKIRROW 5 vl
TS 010 CAMPYLOBACTER GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 011 STREPTO SUPPLEMENT 10 vl
TS 012 BRODETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 012 BRODETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 012 BORDETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 012 BORDETELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 013 SULPHA SUPPLEMENT 5 vl
TS 014 HORSE SERUM 100 ml
TS 015 LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 016 LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT-II 5 vl
TS 017 LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT-III 5 vl
TS 018 LEGIONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT IV (MWY) 5 vl
TS 019 LEGIONELLA SUPPLEMENT 5 vl
TS 019 LEGIONELLA SUPPLEMENT 5 vl
TS 020 NALIDIXIC SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 021 HAEMOGLOBIN POWDER 100 gm
TS 022 VITAMINS GROWTH SUPPLEMENT VITAMINS AND AMINO ACIDS MIXTURE (DOUBLE PACK) 5 vl
TS 023 YEAST AUTOLYSATE SUPPLEMENT 5 vl
TS 024 CLOSTRIDIUM DIFFICILE SUPPLEMENT 5 vl
TS 025 G. VAGINALIS SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 026 CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 027 CAMYLOBACTER SUPPLEMENT VI (BUTZLER) 5 vl
TS 028 DERMATO SUPPLEMENT 5 vl
TS 029 CC SUPPLEMENT (CA SUPPLEMENT) 5 vl
TS 030 UREA 40% (5 ml/vl) 5 vl
TS 033 FRASER ENRICHMENT SUPPLEMENT 5 vl
TS 034 FRASER LISTERIA SUPPLEMENT 5 vl
TS 035 FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 036 GC SUPPLEMENT W/ANTIBIOTICS 5 vl
TS 038 V.C.N. SUPPLEMENT 5 vl
TS 039 V.C.N.T. SUPPLEMENT 5 vl
TS 040
TS 041 LINCO T SUPPLEMENT (LINCOMYCIN-COLISTIN-AMPHOTERICIN-B TRIMETHOPRIM) 5 vl
TS 042 TTC SOLUTION 1% (10 ml/vl) 5 vl
TS 043 VANCLO T SUPPLEMENT 5 vl
TS 044 LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 045 CRESOL PURPLE (15 mg/vl) 5 vl
TS 047 GRUFT MYCOBACTERIAL SUPPLEMENT 5 vl
TS 048 ROSOLIC ACID (0.1 g/vl) 5 vl
TS 049 10% LACTIC ACID SOLUTION (10 ml/vl) 5 vl
TS 051 NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 052 MYCOPLASMA ENRICHMENT SUPPLEMENT 1 vl
TS 053 CHLORAMPHENICOL SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 054 S. F. P. SUPPLEMENT (PERFRINGENS S.F.P. SUPPLEMENT) 5 vl
TS 055 NON SPORE ANAEROBIC SUPPLEMENT 5 vl
TS 056 G.N. SPORE ANAEROBIC SUPPLEMENT 5 vl
TS 057 YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 058 POLYMYXIN B SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 059 DIPHTHERIA VIRULENCE SUPPLEMENT (Part A & B) DOUBLE PACK 1 vl
TS 060 MIDDLEBROOK OADC GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 062 OLEIC ALBUMIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 063 TOLUIDINE BLUE (1g/vl) 5 vl
TS 067 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT IV (Preston 5 vl
TS 067 CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT IV (PRESTON) 5 vl
TS 067 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT-IV 5 vl
TS 068 KANAMYCIN SULPHATE SELECTIVE 5 vl
TS 069 LACTIC SUPPLEMENT (10ml/vl) 5 vl
TS 070 NOVOBIOCIN SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 071 OXYTETRA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 072 XLT4 SUPPLEMENT 5 vl
TS 073 PARK AND SENDER’S SELECTIVE SUPPLEMENT A 5 vl
TS 073 PARK AND SANDERS SELECTIVE 5 vl
TS 074 PARK AND SENDER’S SELECTIVE SUPPLEMENT B 5 vl
TS 074 PARK AND SANDERS SELECTIVE 5 vl
TS 075 CETRINIX SUPPLEMENT 5 vl
TS 076 PERFRINGENS T.S.C. SUPPLEMENT 5 vl
TS 077 CFC SUPPLEMENT 5 vl
TS 078 LEPTOSPIRA ENRICHMENT SUPPLEMENT 5 vl
TS 080 TRIBUTYRIN (10ml/vl 5 vl
TS 081 CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT (WESELY 5 vl
TS 082 SHIGELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 087 TELLURITE CEFIXIME SUPPLEMENT 5 vl
TS 089 STAPH STREPTO SUPPLEMENT 5 vl
TS 090 ESCULIN SUPPLEMENT (0.5g/vl) 5 vl
TS 092 LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT II 5 vl
TS 095 NEOMYCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 095 NEOMYCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 096 MCBRIDE LISTERIA SUPPLEMENT 5 vl
TS 097 AMPICILLIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 098 WILLIS AND HOBB’S SUPPLEMENT 5 vl
TS 099 AEROMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 100 BACTEROIDES SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 101 CCDA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 102 CAMPYLOBACTER SUPPLEMENT V 5 vl
TS 103 CAT SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 104 C.B.I. SUPPLEMENT 5 vl
TS 106 AMYLOSE AZURE 5 vl
TS 107 FGTC ANTIBIOTIC SUPPLEMENT 5 vl
TS 108 SODIUM BICARBONATE SOLUTION (20 ml/vl) 5 vl
TS 109 GTC SUPPLEMENT 5 vl
TS 110 KIMMIG SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 111 GEORGE KIMMIG SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 112 TRICHOMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT I 5 vl
TS 113 MOXALACTAM SUPPLEMENT 5 vl
TS 114 LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT (BCYE) 5 vl
TS 115 LEGIONELLA (GV C)SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 116 LEGIONELLA BMPA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 117 LISTERIA UVM SUPPLEMENT-I 5 vl
TS 118 LISTERIA UVM SUPPLEMENT-II 5 vl
TS 119 LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 119 LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT (PALCAM) 5 vl
TS 120 OXFORD LISTERIA SUPPLEMENT 5 vl
TS 121 LISTERIA MOXALACTAM SUPPLEMENT 5 vl
TS 123 MUELLER TELLURITE SERUM (25 ml/vl) 5 vl
TS 124 MYCOPLASMA CULTIVATION SUPPLEMENT 5 vl
TS 125 UROGENITAL MYCOPLASMA SELECTIVE 5 vl
TS 126 UREA SOLUTION 5% (5 ml/vl) 5 vl
TS 128 GENTA-OXY SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 129 ANTHRACIS SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 131 TICARCILLIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 132 POTASSIUM CHLORATE SUPPLEMENT 5 vl
TS 133 TRICHOMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT II 5 vl
TS 134 KL VIRULENCE ENRICHMENT (20 ml/vl) 5 vl
TS 135 DOYLE’S ANTIBIOTIC SUPPLEMENT 5 vl
TS 137 POTASSIUM SORBATE 10% (10ml/vl) 5 vl
TS 138 CHLOROTETRACYCLINE SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 139 PROPIONIBACTERIA GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 141 CPC SUPPLEMENT 5 vl
TS 144 HAEMOPHILUS GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 145 CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT (KARMALI) 5 vl
TS 146 CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 147 LISTERIA CONFIRMATORY SUPPLEMENT A 5 vl
TS 148 LISTERIA CONFIRMATORY SUPPLEMENT B 5 vl
TS 149 LISTERIA ENRICHMENT SUPPLEMENT 5 vl
TS 152 MKTT NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 153 OXACILLIN RESISTANCE SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 154 LANDER VPT SUPPLEMENT A 2 vl
TS 157 ENTEROCUCUS SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 158 PERFRINGEN’S SUPPLEMENT-A 5 vl
TS 159 PERFRINGEN’S SUPPLEMENT-B 5 vl
TS 160 LANDER AF SUPPLEMENT B 1 vl
TS 161 LACHICA SUPPLEMENT 1 vl
TS 167 SM SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 168 ENTEROCOCCUS FAECIUM SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 170 PYR REAGENT (10 ml/vl) 1 vl
TS 171 RIPPY CABELLI SUPPLEMENT 5 vl
TS 176 RPF SUPPLEMENT (FIBRINOGEN PLASMA TRYPSIN INHIBITOR SUPPLEMENT) 5 vl
TS 178 ALBUMIN GLUCOSE SUPPLEMENT 5 vl
TS 179 BOLTON SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 184 GBS SUPPLEMENT 5 vl
TS 187 CHROMOGENIC ECC SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 195 LEGIONELLA GROWTH SUPPLEMENT 5 vl
TS 203 PEMBA SUPPLEMENT 5 vl
TS 204 CHROMOGENIC KLEBSIELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 205 CHROMOGENIC LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 206 CHROMOGENIC MeReSa SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 207 DMACA REAGENT (10 ml/vl) 1 vl
TS 208 TDA REAGENT (10 ml/vl) 1 vl
TS 212 SALENRICH SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 213 CHROMOGENIC CANDIDA SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 215 CHROMOGENCIC ENTEROCOCCUS FAECIUM SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 216 MEROPENEM SUPPLEMENT 5 vl
TS 217 GENTAMYCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 218 VANCOMYCIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 219 CEFOXITHIN SUPPLEMENT 5 vl
TS 227 L.MONO SELECTIVE SUPPLEMENT I 5 vl
TS 228 L.MONO SELECTIVE SUPPLEMENT II 5 vl
TS 229 L.MONO ENRICHMENT SUPPLEMENT II 5 vl
TS 231 MeReSa SELECTIVE SUPPLEMENT 5 vl
TS 232 POTASSIUM LACTATE 50% (10 ml/vl) 5 vl
TS 232 POTASSIUM LACTATE 50% (100ml/vl) 5 vl
TS 92 LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT II 5 vl
TS O13
TMH  102 SOYBEAN CASEIN DIGEST MEDIUM 500 gm
TMH  103 SOYA CASEIN DIGEST AGAR 500 gm
TMH  104 SABOURAUD DEXTROSE AGAR 500 gm
TMH  106 SABOURAUD DEXTROSE BROTH 500 gm
TMH  108 VIOLET RED BILE DEXTROSE AGAR  (VRBD) 500 gm
TMH  112 XLD AGAR (XYLOSE LYSINE DEOXYCHOLATE AGAR 500 gm
TMH 101 BUFFERED NaCl-PEPTONE SOLUTION 500 gm
TMH 105 POTATO DEXTROSE AGAR 500 gm
TMH 107 EE BROTH MOSSEL 500 gm
TMH 109 MacCONKEY BROTH 500 gm
TMH 110 MacCONKEY AGAR (as per USP/EP/BP/JP 500 gm
TMH 111 RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH 500 gm
TMH 113 CETRIMIDE AGAR 500 gm
TMH 114 MANNITOL SALT AGAR BASE 500 gm
TMH 115 REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH 500 gm
TMH 116 COLUMBIA AGAR (as per USP/EP/JP/BP) 500 gm
TMK 02 PA E. COLI KIT (100 ml capacity & Dehydrated Culture Medium – 3X Concentration) 10 Kit
TMK 03 RAPID COLIFORM KIT 1 Kit
TMK 04 RAPID ENTEROCOCCI TEST KIT 1 Kit
TMK 06 H S TEST STRIP KIT (10 TEST 1 Kit
TMK 07 H S TEST POWDER KIT (10 TEST) 1 Kit
TMQ 01 COLI-CHECK’ (WATER TESTING KIT) 10 kit
TMQ 01 COLI-CHECK’ (WATER TESTING KIT) 10 kit
TMS 01 L.J. MEDIUM SLANT 10 slants
TMS 07 TUBERCULOSIS FIRST LINE KIT (7 Slants) 1 Kit
TMS 08 TUBERCULOSIS SECOND LINE KIT (10 Slants 1 Kit
TMV  015 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 3 (ASSAY BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV  221 MITIS SALIVARIUS AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV  225 MOTILITY-INDOLE-LYSINE MEDIUM (MIL MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV  325 500 gm
TMV  339 MUELLER HINTON AGAR (VEG.) 500 gm
TMV  376 LURIA BERTANI AGAR, MILLER (MILLER LURIA BERTANI AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV  467 TRYPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT BROTH (STANDARD METHOD BROTH) (VEG 500 gm
TMV  614 SOYA CASEIN DIGEST AGAR W/ TWEEN 80 AND LECTHIN (MICROBIAL CONTENT TEST AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV  761 LISTERIA SELECTIVE BROTH BASE (VEG 500 gm
TMV  791 MOELLER DECARBOXYLASE BROTH W/ ORNITHINE HCl (VEG.) 500 gm
TMV 012 ANDRADE PEPTONE WATER (VEG.) 500 gm
TMV 017 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 5 ( 500 gm
TMV 018 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 (VEG.) 500 gm
TMV 019 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 8 (BASE AGAR W/ LOW pH) (VEG.) 500 gm
TMV 020 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 9 (POLYMYXIN BASE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 021 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 10 (POLYMYXIN SEED AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 022 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 11 500 gm
TMV 022 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 023 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 12 500 gm
TMV 024 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 13 500 gm
TMV 025 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 (VEG.) 500 gm
TMV 026 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 20 500 gm
TMV 033 BRILLIANT GREEN SULPHA AGAR 500 gm
TMV 039 BISMUTH SULPHITE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 048 BRILLIANT GREEN BILE AGAR 500 gm
TMV 054 C.L.E.D. AGAR W/ ANDRADE INDICATOR 500 gm
TMV 060 CETRIMIDE AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 065 CHRISTENSEN CITRATE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 067 CITRATE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 076 CORN MEAL AGAR (VEG 500 gm
TMV 085 DECARBOXYLASE BROTH BASE, MOELLER (MOELLER DECARBOXYLASE BROTH BASE) (VEG.) 500 gm
TMV 090 DEXTROSE AGAR BASE, EMMONS (SABOURAUD DEXTROSE AGAR BASE, MODIFIED) (VEG.) 500 gm
TMV 1003 LACTOBACILLUS SELECTION AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 1004 LACTOBACILLUS SELECTION BROTH BASE (VEG.) 500 gm
TMV 1007 LEIFSON AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 101
TMV 1054 NUTRIENT AGAR (VEG 500 gm
TMV 1055 NUTRIENT AGAR 1.5% (VEG.) 500 gm
TMV 107
TMV 1077 SPS AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 1078 SPS AGAR, MODIFIED (VEG.) 500 gm
TMV 1110 TRYPTONE WATER (VEG.) 500 gm
TMV 116 GC AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 117 GN BROTH, HAJNA (VEG.) 500 gm
TMV 121 HEKTOEN ENTERIC AGAR (VEG.) 100 gm
TMV 1217 LEAD ACETATE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 1222 LIQUOID BROTH (VEG 500 gm
TMV 1244 MALT EXTRACT BROTH, MODIFIED (as per Thom and Church) (VEG.) 500 gm
TMV 125 HUGH LEIFSON MEDIUM (VEG.) 500 gm
TMV 1313 VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS SUCROSE AGAR (as per APHA) (VPSA) (VEG). 500 gm
TMV 1373 LECITHIN AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 1393 MacCONKEY SORBITOL AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 141 KLIGLER IRON AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 143 KOSER CITRATE MEDIUM (VEG.) 500 gm
TMV 144 LACTOBACILLI AGAR (AOAC) (VEG.) 100 gm
TMV 1440 SOYA PEPTONE DIGEST AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 146 MRS AGAR (LACTOBACILLUS MRS AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 147 MRS BROTH (LACTOBACILLUS MRS BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 1477 TERRIFIC BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 150 LAURYL SULPHATE BROTH (LAURYL TRYPTOSE BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 151 LAURYL TRYPTOSE MANNITOL BROTH W/TRYPTOPHAN (VEG.) 500 gm
TMV 156 LETHEEN AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 157 LETHEEN AGAR, MODIFIED (VEG.) 500 gm
TMV 158 LETHEEN BROTH, AOAC (VEG.) 500 gm
TMV 159 LETHEEN BROTH, MODIFIED (as per FDA) (VEG.) 500 gm
TMV 1616 T.A.T. BROTH WITH TWEEN 20 (as per USP) (VEG.) 500 gm
TMV 1625 TRIPLE SUGAR IRON AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 165 LITMUS MILK (VEG 500 gm
TMV 171 LYSINE IRON AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 172 LYSINE MEDIUM BASE (VEG.) 5 00 gm
TMV 174 M-ENDO AGAR, LES (VEG.) 500 gm
TMV 1767 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM J (as per IP) (VEG.) 500 gm
TMV 1772
TMV 178 M-FC AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 1802 DIFFERENTIAL REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 182 M17 AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 186 MIO MEDIUM (MOTILITY INDOLE ORNITHINE MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV 197 MYP AGAR BASE (PHENOL RED EGG YOLK POLYMYXIN AGAR BASE) (VEG.) 500 gm
TMV 204 MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE (VEG.) 500 gm
TMV 205 MALT EXTRACT BROTH BASE (VEG.) 500 gm
TMV 206 MANNITOL SALT AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 216 B.Q. VACCINE MEDIUM 500 gm
TMV 232 MacCONKEY AGAR (W/ 0.075 NR, 0.5% BILE SALTS & 1.2% AGAR W/O CV & NaCl) (VEG.) 500 gm
TMV 239 NITRATE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 266 PSEUDOMONAS AGAR F (FOR FLUORESCEIN) (VEG.) 500 gm
TMV 267 PSEUDOMONAS AGAR P (FOR PYOCYANIN) (VEG.) 500 gm
TMV 268 PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 269 R-2A AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 271 REINFORCED CLOSTRIDIAL BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 274 ROGOSA SL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 275 ROGOSA SL BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 294 SELENITE CYSTINE BROTH (FLUID SELENITE CYSTINE BROTH) (DOUBLE PACK) (VEG.) 500 gm
TMV 296 IRON SULPHITE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 298 STANDARD NUTRIENT BROTH (H.S VACCINE MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV 298 H.S. VACCINE MEDIUM (STANDARD NUTRIENT BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 301 ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM 500 gm
TMV 302 ALTERNATIVE THIOGLYCOLLATE MEDIUM 500 gm
TMV 305 BREWER THIOGLYCOLLATE MEDIUM (VEG.) 500 gm
TMV 307 BUFFERED PEPTONE WATER 500 gm
TMV 308 GLUCOSE BROTH (DEXTROSE BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 314 EMB BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 317 FLUID SABOURAUD MEDIUM (SABOURAUD MEDIUM, FLUID) (VEG.) 500 gm
TMV 318 FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per USP/EP/BP/JP) (VEG.) 500 gm
TMV 319 FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (as per IP) (VEG.) 500 gm
TMV 322 MacCONKEY BROTH W/ NEUTRAL RED (VEG.) 500 gm
TMV 324 BUFFERED GLUCOSE BROTH (MR-VP MEDIUM) 500 gm
TMV 330 PEPTONE WATER (VEG.) 500 gm
TMV 331 POTATO DEXTROSE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 332 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 37 500 gm
TMV 332 SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.37) TRYPTONE SOYA BROTH) 500 gm
TMV 334 DEXTROSE AGAR (VEG 500 gm
TMV 337 MacCONKEY AGAR (W/ CV, NaCl, 0.15% BILE SALTS & 1% LACTOSE) (VEG.) 500 gm
TMV 341 NUTRIENT AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 344 POTATO DEXTROSE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 345 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 36 500 gm
TMV 348 SIMMONS CITRATE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 349 MacCONKEY AGAR (W/O CV, W/ 0.15% BILE SALTS) (MacCONKEY AGAR NO.3) (VEG.) 500 gm
TMV 350 NUTRIENT BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 352 ALKALINE PEPTONE WATER (pH 8.0) (VEG.) 500 gm
TMV 358 BAIRD PARKER AGAR BASE (VEG.) 500 gm
TMV 359 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.2 (BASE AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 360 BLOOD AGAR BASE 500 gm
TMV 361 BRAIN HEART INFUSION AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 362 BRAIN HEART INFUSION BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 363 PLATE COUNT AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 365 BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% 500 gm
TMV 367 CZAPEK DOX AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 368 CZAPEK DOX BROTH (VEG 500 gm
TMV 369 DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 370
TMV 371 EMB AGAR, LEVINE (VEG 500 gm
TMV 373 ENDO AGAR BASE (VEG 500 gm
TMV 374 HARTLEY’S DIGEST BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 375 LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM BASE (L. J. MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV 376 MILLER LURIA BERTANI AGAR (LURIA BERTANI AGAR, MILLER) (VEG.) 500 gm
TMV 377 LURIA BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 378 MacCONKEY AGAR (W/ SODIUM TAUROCHOLATE W/O CV & NaCl.) (VEG.) 500 gm
TMV 379 MacCONKEY AGAR (W/ 0.15% BILE SALTS, CV & NaCl) (VEG.) 500 gm
TMV 380 MacCONKEY BROTH W/ NEUTRAL RED (DOUBLE STRENGTH) (VEG.) 500 gm
TMV 381 MacCONKEY BROTH W/ BCP (DOUBLE STRENGTH) (VEG.) 500 gm
TMV 386 SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 387 SABOURAUD DEXTROSE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 388 SABOURAUD DEXTROSE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 389 SELENITE BROTH (SELENITE F BROTH) (DOUBLE PACK) (VEG.) 500 gm
TMV 390 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.1 (SEED AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 392 TRYPTONE BROTH (TRYPTONE WATER) (VEG.) 500 gm
TMV 394 UREA AGAR BASE (CHRISTENSEN) (AUTOCLAVABLE) (VEG 500 gm
TMV 395 VOGEL JOHNSON AGAR BASE W/O TELLURITE (V. J. AGAR BASE) (VEG.) 500 gm
TMV 397 YEAST MALT AGAR (YM AGAR) (ISP MEDIUM NO.2) (VEG.) 500 gm
TMV 398 YEAST MALT BROTH (YM BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 403 MANNITOL SALT BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 405 C.L.E.D. AGAR (W/ BROMO THYMOL BLUE) (BROLACIN AGAR 500 gm
TMV 406 MILLER LURIA BERTANI BROTH (LURIA BERTANI BROTH, MILLER) (VEG.) 500 gm
TMV 407 LURIA AGAR (VEG 500 gm
TMV 415 CARRY-BLAIR MEDIUM BASE TRANSPORT MEDIUM W/O CHARCOAL 500 gm
TMV 417 EC BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 419 TRYPTONE SOYA BROTH (SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM) (as per IP) (VEG.) 500 gm
TMV 420 STUART TRANSPORT MEDIUM (TRANSPORT MEDIUM, STUART) (VEG 500 gm
TMV 420 STUART TRANSPORT MEDIUM (TRANSPORT MEDIUM, STUART) (VEG.) 500 gm
TMV 422 CETRIMIDE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 423 FLUID TETRATHIONATE MEDIUM W/O IODINE AND BG
(TETRATHIONATE BROTH BASE W/O IODINE & BG) (VEG.)
500 gm
TMV 426 VIOLET RED BILE AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 427 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO.4 (VEG.) 500 gm
TMV 432 STREPTOCOCCUS SELECTION AGAR (STREPTOSEL AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 435 T.A.T. BROTH BASE (VEG.) 500 gm
TMV 436 TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 437 TGB AGAR (VEG 500 gm
TMV 440 TERGITOL – 7 AGAR BASE (as per BIS) (VEG.) 500 gm
TMV 441 TERGITOL – H – 7 BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 445 MILK AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 447 DIAGNOSTIC THIOGLYCOLLATE MEDIUM W/O INDICATOR (VEG.) 500 gm
TMV 468 INDOLE NITRATE MEDIUM (TRYPTONE NITRATE MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV 468 TRYPTONE NITRATE MEDIUM (INDOLE NITRATE MEDIUM) (VEG.) 500 gm
TMV 477 DIAGNOSTIC STUART’S UREA BROTH BASE (UREA BROTH BASE) (VEG.) 500 gm
TMV 482 VIOLET RED BILE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 485 WL – DIFFERENTIAL BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 486 WL – NUTRIENT BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 487 WL – NUTRIENT MEDIUM (VEG.) 500 gm
TMV 492 XLD AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 495 YEAST CARBON BASE (VEG.) 100 gm
TMV 498 CHLORAMPHENICOL YEAST GLUCOSE AGAR (as per BIS) (VEG.) 500 gm
TMV 498 YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 511 TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 512 TRYPTONE PHOSPHATE BROTH (VEG.) 500 gm
TMV 529 MacCONKEY BROTH W/ BCP & NaCl (VEG.) 500 gm
TMV 532 STREPTOCOCCUS SELECTION BROTH (STREPTOSEL BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 544 PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR) (VEG.) 500 gm
TMV 565 WL – DIFFERENTIAL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 577 REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 580 DNASE TEST AGAR W/ TOLUIDINE BLUE (VEG. 100 gm
TMV 584 STREPTOCOCCUS ENRICHMENT BROTH (SE BROTH) (VEG.) 500 gm
TMV 587 SABOURAUD AGAR W/ ANTIBIOTICS (SABOURAUD CYCLOHEXIMIDE CHLORAMPHENICOL AGAR) (VEG.) 100 gm
TMV 614 MICROBIAL CONTENT TEST AGAR 500 gm
TMV 615 PERFRINGENS AGAR BASE (T.S.C./S.F.P. AGAR BASE) (VEG.) 500 gm
TMV 622 SABOURAUD CHLORAMPHENICOL AGAR (VEG.) 500 gm
TMV 625