5/5 - (1 vote)

Theo quy định của Bộ Công Thương, thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm:

  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
  • Họ tên, địa chỉ liên lạc của cá nhân
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi không lưu trữ thông tin khách hàng online vì vậy chúng tôi không yêu cầu quý khách đăng ký thành viên khi mua hàng, quý khách có thể đặt hàng trực tiếp trên website mà không cần đăng ký thành viên.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập thêm những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng đồng ý cung cấp (chỉ điền thông tin khi đặt mua hàng qua form trên website).

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay