Dinlab Germany

Dinlab Germany (Đức) chuyên sản xuất vật tư thí nghiệm cao cấp, dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm. Dinlab Germany có đĩa Petri, buret, chai trung tính, bình định mức,.. và nhiều sản phẩm Dinlab nổi tiếng khác.

Số sản phẩm trên trang: 24