Hanna Instruments

Hanna Instruments là hãng thiết bị của Italia chuyên sản xuất các thiết bị đo đa chỉ tiêu: đo pH, nhiệt độ, TDS, đo quang, độ ẩm… và các dòng thiết bị lab phổ thông khác.

Số sản phẩm trên trang: 24