Kit tách chiết DNA/RNA, xác định bệnh trong thú y và thực phẩm

Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

KogeneBiotech (Hàn Quốc): chuyên cung cấp các bộ kit xét nghiệm các vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, virus) trong thực phẩm, động vật, thực vật và môi trường bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Kit Kogenebiotech – DNA Extraction kits:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit tách chiết  GMOPowerPrepTM GMO Extraction Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0001.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Highly processed food, cosmetics, medicine, feed.
2 Bộ kit tách chiết  DNA từ Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi.PowerPrepTM DNA Extraction from Food & Feed
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0002.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: General processed food, feed, seed,crop, tissue, cell.
3 Bộ kit tách chiết  DNA từ Gạo.PowerPrepTM DNA Extraction from Rice.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0003.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Rice, seed.
4 Bộ kit tách chiết  DNA từ Bò.PowerPrepTM DNA Extraction from Cow.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0004.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Hair, tissue, meat, meat-processed food.
5 Bộ kit tách chiết  GMOPowerPrepTM GMO Extraction Kit II
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0006.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Rice, seed.
6 Bộ kit tách chiết  DNA/RNA virut .PowerPrepTM Viral RNA/DNA Extraction kit.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0007.·         Đóng gói: 50 phản ứng.·         Mẫu: Cell, tissue, culture solution, fecal specimen.
7 Bộ kit tách chiết  DNA từ Mô.PowerPrepTM DNA Extraction from Tissue.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0008.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Mẫu: Pre-enrichment food sample, Hair, tissue, meat, meat-processed food.
Kit tách chiết DNA/RNA và kit xác định bệnh trong lĩnh vực thú y và thực phẩm
Kit tách chiết DNA/RNA và kit xác định bệnh trong lĩnh vực thú y và thực phẩm

GMO Kit Kogenebiotech:

STT Hàng hóa
  GMO Screening Real-time PCR kit
1 PowerChek™ GM Soy Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2000.·         Đóng gói: 60 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, Lectin.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM Maize Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2002.·         Đóng gói: 100 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, SSllb.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·          Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM Universal GMO Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2020.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, bar, FMV, Plant reference gene.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

GM-soy Event Real-time PCR Kit
1 PowerChek™ GM RRS Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2001.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: RRS.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM MON89788 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2017.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON89788.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·          Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM A2704-12 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2018.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: A2704-12.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

4 PowerChek™ GM Soy 3-Event Screening kit (RRS, MON89788 , A2704-12) .·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2019.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: RRS, MON89788 A2704-12.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

GM-maize Event Real-time PCR Kit
1 PowerChek™ GM Bt176 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2003.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt176·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM Bt11 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2004.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt11·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM GA21 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2005.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: GA21·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

4 PowerChek™ GM T25 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2006.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: GMT25·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

5 PowerChek™ GM MON810 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2007.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON810·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

6 PowerChek™ GM NK603 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2008.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: NK603·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

7 PowerChek™ GM TC1507 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2009.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: TC1507·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

8 PowerChek™ GM MON863 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2010.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON863·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

9 PowerChek™ GM DAS59122-7 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2011.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: DAS59122-7·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

10 PowerChek™ GM MIR604 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2012.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MIR604·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

11 PowerChek™ GM MON88017 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2013.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON88017·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

12 PowerChek™ GM MON89034 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2016.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON89034·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

13 PowerChek™ GM Maize 12-Event Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2015.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt176, Bt11, GA21, GMT25, MON810, NK603, TC1507, MON863, DAS59122-7, MIR604, MON88017, MON89034.·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

14 PowerChek™ GM CBH351 (Starlink) Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2014.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: CBH351·         Màu huỳnh quang: FAM.

·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

Kit Realtime PCR DNA xác định loài:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit phát hiện DNA Bò bằng Real-time PCRPowerPrepTM Bovine Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0403E.·         Đóng gói: 50 rxn.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Bò có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn (<100 phút).

·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Giới hạn phát hiện (LOD): 1 pg đoạn DNA.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 Bộ kit phát hiện DNA Cừu bằng Real-time PCRPowerPrepTM Sheep Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0402E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Cừu có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn (<100 phút).

·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Giới hạn phát hiện (LOD): 1 pg đoạn DNA.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 Bộ kit phát hiện DNA Heo bằng Real-time PCRPowerPrepTM Porcine Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0404E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
4 Bộ kit phát hiện DNA Gà bằng Real-time PCRPowerPrepTM Chicken Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0401E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
5 Bộ kit phát hiện DNA Ngựa bằng Real-time PCRPowerPrepTM Horse species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0406E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
6 Bộ kit phát hiện DNA Dê  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Goat species Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0407E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
7 Bộ kit phát hiện DNA Vịt  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Duck species Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0420E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
Kit tách chiết DNA, RNA; kit xác định loài và bệnh trong thú y và thực phẩm
Kit tách chiết DNA, RNA; kit xác định loài và bệnh trong thú y và thực phẩm

Kit realtime PCR vi khuẩn:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit phát hiện Salmonella spp bằng Real-time PCRPowerPrepTM Salmonella spp Real-time PCR Kit 
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0108E.·         Đóng gói: 50 rxn.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Salmonella spp có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn.

·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: CE-IVD, KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 Bộ kit phát hiện Listeria monocytogenes bằng Real-time PCRPowerPrepTM Listeria monocytogenes Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0106E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Listeria monocytogenes có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn.

·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: CE-IVD, KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 Bộ kit phát hiện Campylobacter jejuni bằng Real-time PCRPowerPrepTM Campylobacter jejuni Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0101E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
4 Bộ kit phát hiện E. coli 0157  bằng Real-time PCR (VT2)PowerPrepTM E. coli 0157  Real-time PCR Kit (VT2)
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0102E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
5 Bộ kit phát hiện Staphylococcus aureus bằng Real-time PCRPowerPrepTM Staphylococcus aureus  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0103E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
6 Bộ kit phát hiện Bacillus cereus  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Bacillus cereus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0104E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
7 Bộ kit phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio parahaemolyticus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0105E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
8 Bộ kit phát hiện Yersinia enterocolitica bằng Real-time PCRPowerPrepTM Yersinia enterocolitica Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0107E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
9 Bộ kit phát hiện Shigella spp.bằng Real-time PCRPowerPrepTM Shigella spp.Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0109E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
10 Bộ kit phát hiện Vibrio cholerae bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio cholerae Real-time PCR Kit 
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0110E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
11 Bộ kit phát hiện Clostridium perfringens bằng Real-time PCRPowerPrepTM Clostridium perfringens Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0111E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
12 Bộ kit phát hiện Enterobacter sakazakii bằng Real-time PCRPowerPrepTM Enterobacter sakazakii Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0112E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
13 Bộ kit phát hiện Vibrio vulnificus bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio vulnificus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0113E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
14 Bộ kit phát hiện Legionella pneumophila bằng Real-time PCRPowerPrepTM Legionella pneumophila Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0114E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
15 Bộ kit phát hiện EHEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM EHEC Real-time PCR Kit (stx1, stx2).
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0115E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
16 Bộ kit phát hiện ETEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM ETEC Real-time PCR Kit (LT, ST)
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0116E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
17 Bộ kit phát hiện Salmonella enteritidis  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Salmonella enteritidis Real-time PCR Kit.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0119E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
18 Bộ kit phát hiện EPEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM EPEC Real-time PCR Kit (bfpA, eaeA).
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0122E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
19 Bộ kit phát hiện Pseudomonas aeruginosa bằng Real-time PCRPowerPrepTM Pseudomonas aeruginosa Real-time PCR Kit .
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0125E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.

VÀ nhiều loại kit khác…

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC KIT – TEST KIT KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH. MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG: LIÊN HỆ

Khách hàng nhận xét