VOLUMETRIC PIPETTE, CLASS-B

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

VOLUMETRIC PIPETTE, CLASS-B

 

VOLUMETRIC PIPETTE, CLASS-B

 

•    Compliance with ISO 648 Standard”
•    Made of Boro 3.3
Item Code Capacity (ml) Tolerance (± ml) Colour Coding Band Pack of
BLS.CB.V1 0.5 0.012 2 BLACK 5
BLS.CB.V17 1 0.012 BLUE 5
BLS.CB.V18 2 0.012 ORANGE 5
BLS.CB.V19 3 0.02 BLACK 5
BLS.CB.V20 4 0.02 2 RED 5
BLS.CB.V21 5 0.02 WHITE 5
BLS.CB.V22 6 0.03 2 ORANGE 5
BLS.CB.V23 7 0.03 2 GREEN 5
BLS.CB.V24 8 0.04 BLUE 5
BLS.CB.V25 9 0.04 BLACK 5
BLS.CB.V26 10 0.04 RED 5
BLS.CB.V27 15 0.06 GREEN 5
BLS.CB.V28 20 0.06 YELLOW 5
BLS.CB.V29 25 0.06 BLUE 5
BLS.CB.V30 30 0.06 BLACK 5
BLS.CB.V31 40 0.1 WHITE 5
BLS.CB.V32 40 0.1 RED 5
BLS.CB.V33 100 0.16 YELLOW 5