VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS

 

VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS

 

•    With Batch Certificate

•    Compliance with ISO 648 Standard

•    Made of Boro 3.3
Item Code Capacity (ml) Tolerance (± ml) Colour Coding Band Pack of
BLS.VP.17 0.5 0.005 2 BLACK 5
BLS.VP.170 1 0.008 BLUE 5
BLS.VP.171 2 0.01 ORANGE 5
BLS.VP.172 3 0.01 BLACK 5
BLS.VP.173 4 0.01 2 RED 5
BLS.VP.174 5 0.015 WHITE 5
BLS.VP.175 6 0.01 2 ORANGE 5
BLS.VP.176 7 0.01 2 GREEN 5
BLS.VP.177 8 0.02 BLUE 5
BLS.VP.178 9 0.02 BLACK 5
BLS.VP.179 10 0.02 RED 5
BLS.VP.180 15 0.03 GREEN 5
BLS.VP.181 20 0.03 YELLOW 5
BLS.VP.182 25 0.03 BLUE 5
BLS.VP.183 30 0.03 BLACK 5
BLS.VP.184 40 0.05 WHITE 5
BLS.VP.185 50 0.05 RED 5
BLS.VP.186 100 0.08 YELLOW 5