SINGLE SOCKET

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

SINGLE SOCKET

 

SINGLE SOCKET

 

•    Made of Boro 3.3
Item Code                                                      Products
BLS.I.001                                            Socket Single NS 7/16
BLS.I.002                                           Socket Single NS 10/19
BLS.I.003                                           Socket Single NS 12/21
BLS.I.004                                           Socket Single NS 14/23
BLS.I.005                                           Socket Single NS 19/26
BLS.I.006                                           Socket Single NS 24/29
BLS.I.007                                           Socket Single NS 29/32
BLS.I.008                                           Socket Single NS 34/35
BLS.I.009                                           Socket Single NS 40/38
BLS.I.010                                           Socket Single NS 45/40
BLS.I.011                                           Socket Single NS 50/42
BLS.I.012                                           Socket Single NS 55/44