Máy Đo Độ Đục Và Clo Để Bàn Theo Tiêu Chuẩn EPA HI83414-02

Hãng thiết bị:
Hanna Instruments
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

Máy Đo Độ Đục Và Clo Để Bàn Theo Tiêu Chuẩn EPA HI83414-02

Máy Đo Độ Đục Để Bàn Theo Chuẩn EPA HI88703-02

THÔNG TIN CHUNG:

•    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS

•    Model: HI83414-02

HI83414 là máy đo Độ Đục và Clo để bàn có độ chính xác cao. Máy là một sự kết hợp của một máy đo độ đục nephelometer và quang kế để đo 2 thông số quan trọng nhất trong nước uống: độ đục và clo. Máy được cung cấp đầy đủ với dung dịch chuẩn độ đục AMCO-AEPA-1 dùng để hiệu chuẩn độ đục và chuẩn NIST để hiệu chuẩn Clo và kiểm tra hoạt động của máy. HI83414 đáp ứng yêu cầu của Phương pháp EPA 2130B để đo độ đục và Phương pháp EPA 330.5 và Phương pháp chuẩn 4500-Cl G cho Clo.

Phù hợp với các phương pháp EPA

USB để truyền dữ liệu

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Máy đo độ đục để bàn HI83414 được thiết kế đặc biệt dùng đo 2 thông số quan trọng nhất trong nước uống: độ đục và clo. Máy được dựa trên một hệ thống quang học tiên tiến đảm bảo kết quả chính xác và ổn định lâu dài, và giảm thiểu nhiễu ánh sáng và màu sắc đi lạc. Hiệu chuẩn định kỳ với các dung dịch chuẩn được cung cấp kèm để bù cho sự thay đổi về cường độ của đèn tungsten. Phần đo màu của máy sử dụng một bộ lọc nhiễu băng hẹp 525 nm cho việc duy trì các bước sóng thích hợp trong phép đo clo tự do và tổng. Cuvet tròn 25 mm bằng thủy tinh quang học đặc biệt đảm bảo độ lặp cho các phép đo độ đục và clo.

Tính Năng Nổi Bật

4 chế độ đo –  HI83414 có có bốn tùy chọn bao gồm chế độ đo độ đục theo tỷ lệ hoặc và không tỷ lệ, clo dư và clo tổng. Ở chế độ tỷ lệ, độ đục từ 0.00 đến 4000 NTU, không tỷ lệ từ 0.00 đến 40.00 NTU. Thang đo clo dư hoặc clo tổng từ 0.00 đến 5.00 ppm (mg/L)

Nhiều đơn vị đo – Kết quả đo độ đục có thể được đọc theo NTU, EBC hoặc Nephelos .

Tuân thủ EPA –  HI83414 đáp ứng yêu cầu của EPA và phương pháp chuẩn để đo độ đục và clo. Khi máy ở chế độ EPA, tất cả các kết quả đo độ đục được làm tròn để đáp ứng yêu cầu báo cáo.

Hiệu chuẩn – HI83414 có chức năng hiệu chuẩn độ đục hai, ba, bốn hoặc năm điểm bằng dung dịch chuẩn kèm (<0,1, 15, 100, 750 và 2000 NTU). Điểm chuẩn có thể được đổi nếu chuẩn người dùng được sử dụng. Đối với clo dư và tổng, sử dụng chuẩn CAL Check™ để hiệu chuẩn đến 1.00 mg/L (ppm).

AMCO AEPA-1 – Chuẩn AMCO AEPA-1 cung cấp được công nhận theo chuẩn chính của USEPA. Chuẩn không độc hại được làm bằng polymer styrene divinylbenzene đồng nhất về kích thước và tỷ trọng. Dung dịch chuẩn có thể tái sử dụng và ổn định với tuổi thọ dài.

CAL Check™ – Xác nhận và hiệu chuẩn Clo với chuẩn NIST được cung cấp kèm COA.

Dữ liệu GLP – HI83414 có tính năng GLP hoàn chỉnh (Thực hành phòng thí nghiệm tốt) cho phép truy xuất nguồn gốc của tình trạng chuẩn. Dữ liệu bao gồm các điểm chuẩn, ngày tháng, và thời gian.

Ghi dữ liệu – Lên đến 200 phép đo có thể được lưu trữ trong bộ nhớ nội bộ và truy hồi bất cứ lúc nào.

Truyền dữ liệu– Để lưu trữ hoặc phân tích thêm, dữ liệu được ghi có thể được tải về máy tính Windows bằng cổng USB và phần mềm HI 92000

Chế độ Hướng dẫn​ – Các chế độ hướng dẫn độc đáo cung cấp thêm thông tin để giúp người sử dụng khi đo. Khi được kích hoạt, máy hiển thị giải thích và một nút xác nhận khi cần thực hiện các hoạt động khác.

Trợ giúp theo ngữ cảnh – Trợ giúp theo ngữ cảnh luôn có sẵn chỉ cần nhấn HELP. Thông điệp hướng dẫn rõ ràng và có sẵn trên màn hình để nhanh chóng và dễ dàng hướng dẫn người sử dụng cài đặt và hiệu chuẩn.

Màn hình đồ họa LCD – Một màn hình LCD đồ họa cung cấp giao diện thân thiện người dùng. Tất cả các thông điệp bằng văn bản dễ đọc.

Độ đục là một trong những thông số quan trọng nhất được sử dụng để xác định chất lượng nước uống. Độ đục được xem như một đặc điểm để nhận diện các tác nhân gây bệnh có trong nước uống. Trong nước tự nhiên, đo độ đục được thực hiện để đánh giá chất lượng nước nói chung và khả năng tương thích của nó trong các ứng dụng liên quan đến sinh vật thuỷ sinh. Việc giám sát và xử lý nước thải hoặc đã từng chỉ cần dựa trên sự kiểm soát độ đục. Hiện nay, việc đo độ đục ở cuối của quá trình xử lý nước thải là cần thiết để xác minh rằng các giá trị nằm trong tiêu chuẩn quy định.

Độ đục của nước là một tính chất quang học gây ra ánh sáng được phân tán và hấp thụ, chứ không phải truyền đi. Sự tán xạ của ánh sáng đi qua một chất lỏng chủ yếu được tạo ra bởi các chất rắn lơ lửng hiện tại. Độ đục càng cao, lượng ánh sáng tán xạ càng lớn. Thậm chí một chất lỏng tinh khiết sẽ tán xạ ánh sáng đến một mức độ nhất định, nghĩa là không có dung dịch nào có giá trị độ đục bằng không.

Nước uống từ nhà máy xử lý nước thu được từ bề mặt nước dựa theo yêu cầu của EPA để giám sát và báo cáo độ đục. Nguồn nước mặt bao gồm các hồ và sông ngòi. Các yêu cầu của dụng cụ đo độ đục và báo cáo dựa theo EPA Method 180.1 là:

– Thang đo áp dụng là 0 – 40 NTU

– Nguồn sáng: Đèn tungsten hoạt động ở nhiệt độ màu từ 2200-3000°K.

– Khoảng cách đi qua của ánh sáng tới và ánh sáng tán trong ống mẫu: Tổng số không vượt quá 10 cm

– Hệ thống dò: Trung tâm 90 ° đến đường ánh sáng tới và không vượt quá ± 30° từ 90°. Các máy dò, và hệ thống lọc nếu được sử dụng, sẽ đáp ứng cao điểm quang phổ từ 400 nm và 600 nm

– Độ nhạy của máy cho phép phát hiện một sự khác biệt độ đục của 0.02 NTU hoặc nhỏ hơn 1 đơn vị.

– Đọc kết quả như sau:

Kết quả theo NTU Làm tròn về
0.0 – 1.0 0.05
1 – 10 0.1
10 – 40 1
40 – 100 5
100 – 400 10
400 – 1000 50
>1000 100

HI83414 đáp ứng yêu cầu của Phương pháp EPA 180.1 và phương pháp chuẩn trong kiểm tra nước và nước thải 2130 B .

Nguyên tắc hoạt động

Các chùm ánh sáng đi qua mẫu được tán xạ ra tất cả các hướng. Cường độ và kiểu ánh sáng tán xạ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như bước sóng của ánh sáng tới, kích thước hạt và hình dạng, chỉ số khúc xạ và màu sắc. Hệ thống quang học bao gồm đèn tungsten, một máy dò phân tán ánh sáng (90°) và một máy dò ánh sáng truyền qua (180°).

Khi đo độ đục theo tỉ lệ, bộ vi xử lý của thiết bị tính toán giá trị NTU từ các tín hiệu đến hai máy dò bằng cách sử dụng một thuật toán sửa chữa và bù nhiễu màu. Các hệ thống quang học và kỹ thuật đo cũng bù cho các thay đổi về cường độ đèn, giảm sự cần thiết phải hiệu chuẩn thường xuyên.

Khi đo độ đục không theo tỉ lệ, giá trị NTU được tính toán từ các tín hiệu trên máy dò ánh sáng tán xạ (90°). Phương pháp này cung cấp một tuyến tính cao trên thang đo thấp nhưng nhạy cảm hơn với sự thay đổi cường độ đèn. Giới hạn phát hiện thấp hơn của một máy đo độ đục được xác định bởi ánh sáng đi lạc nhưng được phát hiện bởi các cảm biến nhưng không phải do sự tán xạ ánh sáng từ các hạt lơ lửng. Hệ thống quang học được thiết kế để có ánh sáng lạc rất thấp, cung cấp kết quả chính xác cao cho các mẫu có độ đục thấp

Chuẩn AMCO AEPA-1 HI88703-11 đảm bảo các phép đo được truy nguyên về một chất quy chiếu chuẩn. Các chuẩn này được sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm tra máy đo độ đục HI83414.

Cung cấp kèm Chứng Nhận Phân Tích (COA)

– Số lô sản xuất

– Ngày hết hạn

– Giá trị chuẩn @25°C

– NIST

Hộp đựng:

– Chắn sáng

– Chống va đập

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thang đo chế độ không tỷ lệ 0.00 to 9.99; 10.0 to 40.0 NTU; 0.0 to 99.9; 100 to 268 Nephelos; 0.00 to 9.80 EBC
Độ phân giải chế độ không tỷ lệ 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC
Thang đo chế độ theo tỷ lệ 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU; 0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos; 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC
Độ phân giải chế độ theo tỷ lệ 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC
Độ chính xác ±2% giá trị cộng 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC), ±5% giá trị trên 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)
Lựa chọn thang đo Tự động
Độ lặp ±1% giá trị hoặc 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) cho giá trị lớn hơn
Ánh sáng lạc < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
Đầu dò ánh sáng tế bào quang điện silicon
Phương pháp nephelometric (90°) hoặc nephelometric theo tỷ lệ (90° & 180°), phù hợp của USEPA 180.1 và Chuẩn 2130 B
Chế độ đo bình thường, trung bình, liên tục
Chuẩn độ đục < 0.1, 15, 100, 750 và 2000 NTU
Hiệu chuẩn 2, 3, 4 hoặc 5 điểm
Thang đo clo dư và clo tổng 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Độ phân giải clo dư và clo tổng 0.01 mg/L (ppm) từ 0.00 to 3.50 mg/L (ppm); 0.10 trên 3.50 mg/L (ppm)
Độ chính xác clo dư và clo tổng ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
Đầu dò ánh sáng tế bào quang điện silicon @525nm
Phương pháp USEPA 330.5 và Chuẩn 4500-Cl G.
Nguồn sáng Đèn tungsten filament / hơn 100.000 giá trị
Màn hình LCD đồ họa 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) có đèn nền
Bộ nhớ 200 bản ghi
Kết nối USB
Môi trường 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ
Nguồn 115/130 VAC; 50/60 Hz
Kích thước 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”)
Khối lượng 2.5 kg (88 oz.)
Bảo hành 12 tháng
Cung cấp gồm HI83414 được cung cấp với cuvet mẫu và nắp (5), bộ cuvet hiệu chuẩn máy HI83414-11, dầu silicon, khăn lau cuvet, kéo, dây điện, hướng dẫn.