CRYSTALLIZING DISH WITH SPOUT

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

CRYSTALLIZING DISH WITH SPOUT

 

CRYSTALLIZING DISH WITH SPOUT

 

•    Crystallizing Dishes
•    As per DIN 12338
•    Made of Boro 3.3
Item Code ø(mm)xh capacity Pack of
BLS.2010 40 X 25MM 60 ML 10
BLS.2011 50 X 30MM 65 ML 10
BLS.2012 60 X 35MM 80 ML 10
BLS.2013 70 X 40MM 180  ML 10
BLS.2014 80 X 45MM 200 ML 10
BLS.2015 95 X 55MM 280ML 10
BLS.2016 100 X 50MM 300 ML 10
BLS.2017 150 X 75MM 1200 ML 10
BLS.2018 190 X 100MM 2500 ML 10