AUTOMATIC BURETTE WITH GLASS STOPCOCK, CLASS-B (CLEAR GLASS)

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

AUTOMATIC BURETTE WITH GLASS STOPCOCK, CLASS-B (CLEAR GLASS)

AUTOMATIC BURETTE WITH GLASS STOPCOCK, CLASS-B (CLEAR GLASS)
• With Intermediate Glass Stopcock
• Complies with DIN/ISO 385 standard
Item CodeCapacity (ml)DivisionTolerance (±ml)Pack ofInr
BLS.1800.80100.050.0514125
BLS.1800.81250.10.114060
BLS.1800.82500.10.114395
BLS.1800.831000.20.215010