VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS (USP)

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS (USP)

 

VOLUMETRIC PIPETTE, BATCH CERTIFIED, CLASS-AS (USP)

 

•    With Batch Certificate

•    Compliance with ISO 648

•    Made of Boro 3.3
Item Code Capacity (ml) Tolerance (± ml) Colour Coding Band Pack of
BLS.CB.U.1 0.5 0.006 2 BLACK 5
BLS.CB.U.17 1 0.006 BLUE 5
BLS.CB.U.18 2 0.006 ORANGE 5
BLS.CB.U.19 3 0.01 BLACK 5
BLS.CB.U.20 4 0.01 2 RED 5
BLS.CB.U.21 5 0.01 WHITE 5
BLS.CB.U.22 6 0.01 2 ORANGE 5
BLS.CB.U.23 7 0.01 2 GREEN 5
BLS.CB.U.24 8 0.02 BLUE 5
BLS.CB.U.25 9 0.02 BLACK 5
BLS.CB.U.26 10 0.02 RED 5
BLS.CB.U27 15 0.03 GREEN 5
BLS.CB.U28 20 0.03 YELLOW 5
BLS.CB.U29 25 0.03 BLUE 5
BLS.CB.U30 30 0.03 BLACK 5
BLS.CB.U31 40 0.05 WHITE 5
BLS.CB.U32 50 0.05 RED 5
BLS.CB.U33 100 0.08 YELLOW 5