SINGLE SOCKET FULL LENGTH

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

SINGLE SOCKET FULL LENGTH

 

SINGLE SOCKET FULL LENGTH

 

•    Made of Boro 3.3
Item Code                                                      Products
BLS.I.051                                    Socket full length Single NS 7/25
BLS.I.052                                   Socket full length Single NS 10/30
BLS.I.053                                   Socket full length Single NS 12/32
BLS.I.054                                   Socket full length Single NS 14/35
BLS.I.055                                   Socket full length Single NS 19/38
BLS.I.056                                   Socket full length Single NS 24/40
BLS.I.057                                   Socket full length Single NS 29/42
BLS.I.058                                   Socket full length Single NS 34/45
BLS.I.059                                   Socket full length Single NS 45/50