SINGLE CONE FULL LENGTH

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

SINGLE CONE FULL LENGTH

SINGLE CONE FULL LENGTH

 

•    Made of Boro 3.3
Item Code                                                      Products
BLS.I.060                                     Cone full length Single NS 7/25
BLS.I.061                                    Cone full length Single NS 10/30
BLS.I.062                                    Cone full length Single NS 12/32
BLS.I.063                                    Cone full length Single NS 14/35
BLS.I.064                                    Cone full length Single NS 19/38
BLS.I.065                                    Cone full length Single NS 24/40
BLS.I.066                                    Cone full length Single NS 29/42
BLS.I.067                                    Cone full length Single NS 34/35
BLS.I.068                                    Cone full length Single NS 45/50