Phễu lọc xốp Buchner funnel with sintered disk

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (2 votes)

Phễu lọc xốp – BUCHNER FUNNEL WITH SINTERED DISK

BUCHNER FUNNEL WITH SINTERED DISK

•    Made from ASTM E-438, TYPE-1, BORO 3.3 GLASS

•    Comes with fire polished rim and stem

•    Porosity 1= 90 – 150 μm, Porosity 2= 40 – 90 μm, Porosity 3= 15 – 40 μm,  Porosity 4= 5 – 15 μm

•    Làm từ ASTM E-438, LOẠI-1, KÍNH BORO 3.3

•    Đi kèm với vành và thân được đánh bóng bằng lửa

•    Độ xốp 1= 90 – 150 μm, Độ xốp 2= 40 – 90 μm, Độ xốp 3= 15 – 40 μm,  Độ xốp 4= 5 – 15 μm

Item Code Capacity (ml) Disc Dia (mm) Porosity Pack of
BLS.1905.1 35 ML 30 1 2
BLS.1905.2 35 ML 30 2 2
BLS.1905.3 35 ML 30 3 2
BLS.1905.4 35 ML 30 4 2
BLS.1905.6 80 ML 40 1 2
BLS.1905.7 80 ML 40 2 2
BLS.1905.8 80 ML 40 3 2
BLS.1905.9 80 ML 40 4 2
BLS.1905.10 200 ML 65 1 2
BLS.1905.11 200 ML 65 2 2
BLS.1905.12 200 ML 65 3 2
BLS.1905.13 200 ML 65 4 2
BLS.1905.14 500 ML 90 1 2
BLS.1905.15 500 ML 90 2 2
BLS.1905.16 500 ML 90 3 2
BLS.1905.17 500 ML 90 4 2
BLS.1905.18 1000 ML 120 1 2
BLS.1905.19 1000 ML 120 2 2
BLS.1905.20 1000 ML 120 3 2
BLS.1905.21 1000 ML 120 4 2