Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Còn hàng
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
4.4/5 - (8 votes)

Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Chúng tôi cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật từ môi trường nuôi cấy cơ bản đến môi trường tổng hợp cao cấp.

Có ba loại môi trường vi sinh vật:

+ Môi trường tự nhiên (môi trường vi sinh vật tự nhiên) là môi trường chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần như: cao thịt bò, pepton, cao nấm men (pepton là dịch thuỷ phân một phần của thịt bò, cazêin, bột đậu tương… dùng làm nguồn cacbon, năng lượng và nitơ. Cao thịt bò chứa các axit amin, peptit, nuclêôtit, axit hữu cơ, vitamin và một số chất khoáng. Cao nấm men là nguồn phong phú các vitamin nhóm B cũng như nguồn nitơ và cacbon).

+ Môi trường tổng hợp (môi trường vi sinh vật tổng hợp) là môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phần hoá học và số lượng. Nhiều vi khuẩn hoá dưỡng dị dưỡng có thể sinh trưởng trong môi trường chứa glucose là nguồn cacbon và muối amôn là nguồn nitơ.

+ Môi trường bán tổng hợp (môi trường vi sinh vật bán tổng hợp) là môi trường trong đó có một số chất tự nhiên không xác định được thành phần và số lượng như pepton, cao thịt, cao nấm men và các chất hoá học đã biết thành phần và số lượng…

Các môi trường vi sinh vật nói trên đều ở dạng lỏng nên được gọi là môi trường lỏng (hoặc môi trường dịch thể).

Môi trường vi sinh vật, môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Môi trường vi sinh vật, môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Để nuôi cấy vi sinh vật trên bề mặt môi trường đặc, người ta thêm vào môi trường lỏng 1,5 – 2% thạch (agar). Thạch là một loại pôlisaccarit phức tạp chiết rút từ tảo đỏ ở biển và có một số ưu điểm phù hợp với việc nuôi cấy vi sinh vật (không bị các vi sinh vật phân giải, nóng chảy ở nhiệt độ, đông lại khi để nguội đến).

Một số môi trường vi sinh vật tổng hợp:

Môi trường vi sinh vật, môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Môi trường vi sinh vật, môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Chúng tôi chuyên cung cấp môi trường vi sinh vật, một số môi trường vi sinh vật tổng hợp bao gồm:

01-473Yeast Extract PeptONe Dextrose Agar (YEPD)

02-473Yeast Extract PeptONe Dextrose Broth (YPD Broth)

01-219Yeast Malt Agar (YM Agar)

02-219Yeast Malt Broth (YM Broth)

03-428Acetamide Nutritive Broth

01-003Actinomycete Agar

02-003Actinomycete Broth

01-405AFP Agar (Aspergillus Flavus/Parasiticus Agar)

07-490Agar agar

01-458Agar Special Low Nutrient (S.N.A.)

01-007Algae Agar

02-007Algae Broth

03-008Anaerobic Fluid Medium

01-371Anaerobic without Glucose and Indicator Agar

02-544Antibiotic Medium 13

02-545Antibiotic Medium 34 Base

01-545Antibiotic Medium 35 Base (Eur. Phar. Antibiotic Medium G)

02-547Antibiotic Medium 39

02-548Antibiotic Medium 41

02-601Antibiotic Medium C (Eur. Phar. Antibiotic Medium C)

02-549Antibiotic Medium D (Eur. Phar. Antibiotic Medium D)

01-430Antibiotic Medium E Agar

01-009Antibiotic Medium nº 1 Agar

01-016Antibiotic Medium nº 10 Agar (With Polisorbate 80 in a separate flask)

01-017Antibiotic Medium nº 11 Agar

01-434Antibiotic Medium nº 19 Agar

01-010Antibiotic Medium nº 2 Agar

02-011Antibiotic Medium nº 3

01-012Antibiotic Medium nº 4 Agar

01-013Antibiotic Medium nº 5 Agar

01-014Antibiotic Medium nº 8 Agar

01-015Antibiotic Medium nº 9 Agar

01-026APT Agar (included Polisorbate 80)

02-026APT Broth (included Polisorbate 80)

02-250Arginine Broth acc. to Niven

03-005Artificial Sea Water

02-271Asparagine Broth

02-343Azide Dextrose Broth

02-027Azide Dextrose Broth acc. to Rothe

01-262Bacillus Cereus Agar Base (Without Supplement , see List of Reagents & Supplements Ref. 6-016 and 6-021CASE)

01-487Bacillus Cereus Selective Agar Base (Without Supplement , see List of Reagents & Supplements Ref. 6-016 and 6-021CASE)

07-004Bacteriological Agar

01-030Baird Parker Agar Base (Without Supplement , see List of Reagents & Supplements Ref. 6-026)

07-515Beef Extract

07-039Bile

01-265Bile Esculin Agar

01-592Bile Esculin Azide Agar

07-525Bile Salts #3

01-352Blood Agar Base

01-034Blood Agar Base Columbia

01-505Blood Agar Base nº2

01-242Blood Azide Agar Base

01-551Blood Tryptose Agar Base

02-409BPRM Broth Base

07-076Brain Extract

01-599Brain Heart InfusiON Agar (BHI Agar)

02-599Brain Heart InfusiON Broth (BHI Broth)

01-203Brilliant Green Agar (BGA)

02-041Brilliant Green Bile 2% Broth

01-309Brilliant Green Modified Agar

Mọi chi tiết xin vui lòng LIÊN HỆ

Khách hàng nhận xét