DOUBLE SOCKET

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

DOUBLE SOCKET

 

https://thietbiphongthinghiem.net/wp-content/uploads/2023/03/3-double-socket.png

 

•    Made of Boro 3.3
Item Code                                                      Products
BLS.I.037                                         Socket Double NS 7/16
BLS.I.038                                        Socket Double NS 10/19
BLS.I.039                                        Socket Double NS 14/23
BLS.I.040                                        Socket Double NS 19/26
BLS.I.041                                        Socket Double NS 29/29
BLS.I.042                                        Socket Double NS 29/32
BLS.I.043                                        Socket Double NS 34/35