DOUBLE CONE WITH TIP

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

DOUBLE CONE WITH TIP

 

DOUBLE CONE WITH TIP

 

•    Made of Boro 3.3
Item  Code Products
BLS.I.025 Cone With Tip NS 7/16
BLS.I.026 Cone With Tip NS 10/19
BLS.I.027 Cone With Tip NS 12/21
BLS.I.028 Cone With Tip NS 14/23
BLS.I.029 Cone With Tip NS 19/26
BLS.I.030 Cone With Tip NS 24/29
BLS.I.031 Cone With Tip NS 29/32
BLS.I.032 Cone With Tip NS 34/35
BLS.I.033 Cone With Tip NS 40/38
BLS.I.034 Cone With Tip NS 45/40
BLS.I.035 Cone With Tip NS 50/42
BLS.I.036 Cone With Tip NS 55/44