Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 từ AM đến AQ

Hãng thiết bị:
Sigma Aldrich
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
5/5 - (1 vote)

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 gồm các hóa chất có ký tự đầu từ AM đến AQ:

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich
Danh mục hóa chất Sigma Aldrich
Product #Description
87612Amaranth analytical standard
67369(−)-Ambroxide analytical standard
A9797Ambroxol hydrochloride analytical standard
90914AMCC analytical standard
A2428Amcinonide analytical standard
32461Ametoctradin PESTANAL®, analytical standard
45321Ametryn PESTANAL®, analytical standard
49084Ametryn analytical standard
PS383Ametryn analytical standard
32396Amicarbazone PESTANAL®, analytical standard
33588Amidosulfuron PESTANAL®, analytical standard
76513Amidotrizoic acid analytical standard
LAA21L-Amino acids
LAA10L-Amino acids
DLAADL-Amino acids
DNP25L-Amino acids, dinitrophenyl
PAA20Amino Acids, Physiological, And Related Compounds Physiological Amino Acids and Related Compounds
AAS18Amino Acid Standard analytical standard
A2161Amino acid standards for fluorescence detection
A9781Amino acid standards for protein hydrolysates analytical standard
A2908Amino acid standards for protein hydrolysates containing norleucine
A6407Amino acid standards, physiological acidics and neutrals
A9906Amino acid standards, physiological acidics, neutrals, and basics
A6282Amino acid standards, physiological basics
A1585Amino acid standards, physiological basics
461304-Aminoazobenzene analytical standard
31629o-Aminoazotoluene analytical standard
311892-Aminobenzimidazole PESTANAL®, analytical standard
MET222A2-Aminobenzimidazole analytical standard
315984-Aminobiphenyl analytical standard
A3168N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride analytical standard, for drug analysis
03835γ-Aminobutyric acid analytical standard
45322Aminocarb PESTANAL®, analytical standard
PS751AAminocarb analytical standard
477504-Amino-2,6-dinitrotoluene solution 1000 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
32999Aminoethoxyvinyl glycine hydrochloride PESTANAL®, analytical standard
328412-Aminoflubendazole VETRANAL™, analytical standard
336551-Aminohydantoin hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
340061-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 VETRANAL™, analytical standard
A33054-Aminomethylbenzenesulfonamide acetate salt
A21344-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride ≥95%
05164(Aminomethyl)phosphonic acid analytical standard
459464-Amino-2-nitrophenol analytical standard
07307(+)-6-Aminopenicillanic acid analytical standard
366832-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
366843-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
358374-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard
95343(±)-1-Amino-2-propanol analytical standard
32457Aminopyralid PESTANAL®, analytical standard
366852-Aminopyridine PESTANAL®, analytical standard
366874-Aminopyridine PESTANAL®, analytical standard
188585-Aminosalicylic acid analytical standard
32168Aminotriclabendazole hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
681815-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid analytical standard
45323Amitraz PESTANAL®, analytical standard
PS1005Amitraz analytical standard
A8535Amitriptyline hydrochloride drug standard, 1.0 mg/mL±5% in methanol
A115Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated- analytical standard
45324Amitrol PESTANAL®, analytical standard
88431Ammonium phosphate monobasic analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5%
59755Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water
A2799Amodiaquin dihydrochloride dihydrate
31586Amoxicillin trihydrate VETRANAL™, analytical standard
33349AMOZ VETRANAL™, analytical standard
A2262DL-Amphetamine sulfate salt solution drug standard, 1.0 mg/mL±5% in methanol
46006Amphotericin B trihydrate VETRANAL™, analytical standard
59349Ampicillin analytical standard
31591Ampicillin trihydrate VETRANAL™, analytical standard
31592Amprolium hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
68518Amylamine analytical standard
IRMMIFCC456α-Amylase (catalytic concentration) IRMM® certified Reference Material
87894α-Amylcinnamyl alcohol analytical standard
80067Amyl hexanoate analytical standard
442794tert-Amyl methyl ether analytical standard
506737tert-Amyl methyl ether solution 2000 μg/mL in methanol, analytical standard
53017α-Amyrin analytical standard
481685-α−Androstane solution 2000 μg/mL in methylene chloride, analytical standard
315735α-Androstan-17β-ol-3-one VETRANAL™, analytical standard
46025Androstanolone 17-benzoate VETRANAL™, analytical standard
A06845-Androstene-3β,17β-diol
A85475-Androstene-3β,17β-diol 3-sulfate triethylammonium salt
460334-Androstene-3,17-dione VETRANAL™, analytical standard
31579Androsterone VETRANAL™, analytical standard
46042Androsterone 3-acetate VETRANAL™, analytical standard
10368trans-Anethole analytical standard
19448Anhydroerythromycin A analytical standard
37919Anhydrotetracycline hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
BCR519Anhydrous butter fat (triglycerides) BCR® certified Reference Material
31464Anilazine PESTANAL®, analytical standard
51788Aniline analytical standard
40542Aniline solution 5000 μg/mL in methanol, analytical standard
48030-UAniline solution 2000 μg/mL in methanol, analytical standard
37876Anilofos PESTANAL®, analytical standard
BCR115Animal feed (OCP’s) BCR® certified Reference Material
29244Anion HPCE-Kit
07406m-Anisaldehyde analytical standard
97063p-Anisaldehyde analytical standard
94666p-Anisic acid analytical standard
31597o-Anisidine analytical standard
96109Anisole analytical standard
A3766Antazoline phosphate salt analytical standard, for drug analysis
BCR091Anthanthrene BCR® certified Reference Material
31581Anthracene analytical standard
48567Anthracene analytical standard
40076Anthracene solution 1000 μg/mL in acetone, analytical standard
48647Anthracene solution 200 μg/mL in methanol, analytical standard
BCR334Anthracite (S) BCR® certified Reference Material
36941Anthranilic acid isopropylamide analytical standard
52445Anthrone analytical standard
91482Antimony Standard for ICP TraceCERT®, 10′000 mg/L Sb in nitric acid and hydrofluoric acid
206954Antimony atomic absorption standard solution 1,000 μg/mL Sb in 8 wt. % HCl (Exact Sb concentration on label)
356042Antimony ICP/DCP standard solution 10,000 μg/mL Sb in 6-10 wt. % HCl (Exact Sb concentration on label)
73495Antimony Standard for ICP TraceCERT®, 1000 mg/L Sb in nitric acid
A5882Antipyrine
A2658Antipyrine Sigma Reference Standard
90567Antipyrine analytical reference material
45328ANTU PESTANAL®, analytical standard
33347AOZ VETRANAL™, analytical standard
44692Apigenin 7-glucoside analytical standard
65999Apigeninidin chloride analytical standard
CRM46960Appendix IX Organochlorine Pesticides Mix certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
ERMBC516Apple (dietary fibre) ERM® certified Reference Material
A7023Aprobarbital
BCR596Aquatic plant (Cr) BCR® certified Reference Material
BCR060Aquatic plant (lagarosiphon major) (trace elements) BCR® certified Reference Material
31593Arecoline hydrobromide VETRANAL™, analytical standard

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG: LIÊN HỆ

Khách hàng nhận xét