Danh mục hóa chất nuôi cấy mô – hóa chất vi sinh

Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
hóa chất nuôi cấy mô
Danh mục hóa chất nuôi cấy mô

Ammonium dihydrogen phosphate
Ammonium sulphate
Calcium chloride dihydrate
Calcium nitrate tetrahydrate
Calcium phosphate tribasic

Khách hàng nhận xét