CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH PTFE STOPCOCK (SPERICAL JOINT)

Xuất xứ:
Đức
Hãng thiết bị:
Biohall
Giá: Liên hệ
Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com
Rate this product

CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH PTFE STOPCOCK (SPERICAL JOINT)

 

CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH PTFE STOPCOCK (SPERICAL JOINT)

 

•    Sperical Joint For Flash chromatography
Item CodeSIZEJOINTStopcockAttachement
BLS.CC.4013 X 200MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4113 X 250MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4213 X 300MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4313 X 450MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4420 X 200MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4520 X 250MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4620 X 300MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4720 X 450MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4825 X 200MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.4925 X 250MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5025 X 300MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5125 X 450MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5240 X 200MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5340 X 250MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5440 X 300MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT
BLS.CC.5540 X 450MM35/20PTFE STOPCOCKSPHERICAL JOINT