Velp

Velp là hãng thiết bị của Italia chuyên sản xuất các dòng thiết bị phân tích môi trường. Velp có máy khuấy jartest, tủ BOD và nhiều thiết bị thí nghiệm thông dụng khác

Số sản phẩm trên trang: 24