Mua thêm sản phẩm khác
  Sản phẩm Số lượng Tổng
Kit test nhanh Covid-19 SGTi-flex COVID-19 Ag Kit test nhanh Covid-19, kit test nhanh virus SARS-CoV-2 hãng Sugentech Xóa khỏi giỏ hàng
84.000 
Thông tin khách hàng

Cart totals

Subtotal 84.000 
Total 84.000 
Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay