Mua thêm sản phẩm khác
  Sản phẩm Số lượng Tổng
Máy xét nghiệm đông máu tự động Biolabo model Bio Solea 100 Máy xét nghiệm đông máu tự động Biolabo model Bio Solea 100 Xóa khỏi giỏ hàng
725.000.000 
Thông tin khách hàng

Cart totals

Subtotal 725.000.000 
Total 725.000.000 
Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD