Giỏ hàng
5 (100%) 1 vote

Mua thêm sản phẩm khác
  Sản phẩm Số lượng Tổng
Máy xét nghiệm đông máu 4 kênh Bio Solea 4 Máy xét nghiệm đông máu 4 kênh Bio Solea 4 bán tự động Biolabo Pháp Xóa khỏi giỏ hàng
109.000.000 
Thông tin khách hàng

Cart totals

Subtotal 109.000.000 
Total 109.000.000 
Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD