Mua thêm sản phẩm khác
  Sản phẩm Số lượng Tổng
Cân ba số lẻ shimadzu UX-620H Cân ba số lẻ Shimadzu UX-620H Xóa khỏi giỏ hàng
23.680.000 
Thông tin khách hàng

Cart totals

Subtotal 23.680.000 
Total 23.680.000 
Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay