5/5 - (4 votes)

Cung cấp, lắp đặt thiết bị, hóa chất và vật tư thí nghiệm

Lab Big Digital cung cấp thiết bị, máy móc, hóa chất, vật tư tiêu hao dùng trong phòng thí nghiệm

Thiết kế, thi công, xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chuẩn

Lab Big Digital nhận tư vấn thiết kế, thi công và lắp đặt nội thất Phòng thí nghiệm đạt chuẩn

Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm

Lab Big Digital nhận bảo hành, bảo trì, sửa chữa các hạng mục thiết bị có liên quan đến phòng thí nghiệm

Dinlab Germany
Ohaus
Phoenix Instrument
Labnet International
Sigma Aldrich-Fluka-Merck
Duksan
Memmert
Duchefa
x

Login system

Regsiter system

[apsl-login-lite] Lost Password
x

LOST PASSWORD

Liên hệ ngay