Liebherr

Liebherr là hãng thiết bị Đức. Các thiết bị phổ biến của hãng Liebherr là tủ mát, tủ lưu trữ mẫu, tủ âm sâu (tủ đông sâu) với khoảng nhiệt độ và thể tích đa dạng.

Hiển thị 4 kết quả

Số sản phẩm trên trang: 24