Kit tách chiết DNA/RNA, xác định bệnh trong thú y và thực phẩm

KogeneBiotech (Hàn Quốc): chuyên cung cấp các bộ kit xét nghiệm các vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, virus) trong thực phẩm, động vật, thực vật và môi trường bằng kỹ thuật Real-time PCR. Kit Kogenebiotech – DNA Extraction kits: STT Hàng hóa 1 Bộ kit tách chiết  GMOPowerPrepTM GMO Extraction Kit ·         Hãng

Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Chúng tôi cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật từ môi trường nuôi cấy cơ bản đến môi trường tổng hợp cao cấp. Có ba loại môi trường vi

Hệ thống bơm lọc hút chân không dùng trong phòng thí nghiệm

Hệ thống bơm lọc hút chân không dùng trong phòng thí nghiệm là thiết bị phòng thí nghiệm giúp lọc hút chất lỏng hoặc các ứng dụng có liên quan. Chúng tôi cung cấp hệ thống bơm lọc hút với nhiều lựa chọn: Hệ thống bơm lọc hút chân không bao gồm: 1. Bộ lọc

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 được sử dụng như là thiết bị phòng thí nghiệm giúp tránh nhiễm chéo trong quá trình thao tác, giúp tăng độ chính xác cho các thí nghiệm được thực hiện trong tủ an toàn sinh học cấp 2. Có loại tủ an toàn sinh học cấp 2 dùng

Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm

Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm – Cân điện tử 500 g/ 0,01 – Cân điện tử 2000 g/ 0,1 g UNI (Mới) – Muỗng nhựa xúc hóa chất 200 mm – Micropipette = Bơm định lượng 100-1000 ul/5 ul – Micropipette 100-1000ul – Hộp Petri

Danh mục hóa chất nuôi cấy mô – hóa chất vi sinh

Ammonium dihydrogen phosphate Ammonium sulphate Calcium chloride dihydrate Calcium nitrate tetrahydrate Calcium phosphate tribasic Magnesium nitrate hexahydrate Magnesium sulphate heptahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium nitrate Potassium sulphate Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Sodium nitrate Sodium sulphate Boric acid Cobalt chloride hexahydrate Copper sulphate pentahydrate EDTA disodium salt dihydrate EDTA disodium salt dihydrate EDTA ferric monosodium salt

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 từ AM đến AQ

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 gồm các hóa chất có ký tự đầu từ AM đến AQ: Product # Description 87612 Amaranth analytical standard 67369 (−)-Ambroxide analytical standard A9797 Ambroxol hydrochloride analytical standard 90914 AMCC analytical standard A2428 Amcinonide analytical standard 32461 Ametoctradin PESTANAL®, analytical standard 45321 Ametryn PESTANAL®, analytical standard 49084

Sigma Aldrich – Hóa chất Sigma Aldrich tinh khiết

Sigma Aldrich là một trong những hãng hóa chất lớn Chuyên về các sản phẩm hóa chất chuẩn và hóa chất thử dùng trong các lĩnh vực phân tích. Sigma Aldrich là một tập đoàn bao gồm 5 thành viên: SIGMA ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, SIGMA, ALDRICH. Với sự phát triển không ngừng, mục tiêu của SIGMA

Danh mục hóa chất Sigma phần 1 từ AA đến AL

Danh mục hóa chất Sigma phần 1 gồm các hóa chất có ký tự đầu từ AA đến AL Product # Description 31732 Abamectin PESTANAL®, analytical standard PS665 Abate® analytical standard A8206 Acacetin A3669 Acebutolol hydrochloride analytical standard A1674 Acemetacin analytical standard 48500-U Acenaphthene analytical standard 36959 Acenaphthene solution 100 ng/μL in cyclohexane, analytical standard 48643 Acenaphthene

Danh mục hóa chất thí nghiệm

Danh mục một số hóa chất thí nghiệm thông dụng: Danh mục chi tiết bao gồm: Agar extra pure Agar test pH 6.0 Agar-agar purified 1.01800.0500 Alkaline peptone water for micro. 1.13829.0001 Anaerocult A for microbiology (10 sets/hop) 1.01611.0001 Anaerocult A mini 1.16275.0001 Anaerocult C for micro. 1.15112.0001 Anaerotest for micro. 1.10235.0500 ANGELOTTI perfringens selective