Hóa chất

hóa chất nuôi cấy mô

Danh mục hóa chất nuôi cấy mô – hóa chất vi sinh

Ammonium dihydrogen phosphate Ammonium sulphate Calcium chloride dihydrate Calcium nitrate tetrahydrate Calcium phosphate tribasic Magnesium nitrate hexahydrate Magnesium sulphate heptahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium nitrate Potassium sulphate Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Sodium nitrate Sodium sulphate Boric acid Cobalt chloride ...

Read more

Thiết bị phân tích

máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn là một dụng cụ quang học giúp đo độ mặn hay độ muối được ký hiệu S‰ (S viết tắt từ chữ salinity - độ mặn) là ...

Read more

Thiết bị sinh học

Thiết bị thí nghiệm

Labnet Incubator Shaker

Labnet International – Products of Labnet

Labnet International Inc is a leading worldwide supplier of laboratory equipment, serving bioresearch worldwide including: Centrifuges of Labnet International: - Labnet international mini centrifuges including: prism mini ...

Read more

Vật tư tiêu hao