Hóa chất

hóa chất nuôi cấy mô

Liên hệ

Danh mục hóa chất nuôi cấy mô – hóa chất vi sinh

Ammonium dihydrogen phosphate Ammonium sulphate Calcium chloride dihydrate Calcium nitrate tetrahydrate Calcium phosphate tribasic Magnesium nitrate hexahydrate Magnesium sulphate heptahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium nitrate Potassium sulphate Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Sodium nitrate Sodium sulphate Boric acid Cobalt chloride ...

Thiết bị phân tích

máy đo độ mặn

Liên hệ

Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn là một dụng cụ quang học giúp đo độ mặn hay độ muối được ký hiệu S‰ (S viết tắt từ chữ salinity - độ mặn) là ...

Thiết bị sinh học

Tủ an toàn sinh học

Liên hệ

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 được sử dụng như là thiết bị phòng thí nghiệm giúp tránh nhiễm chéo trong quá trình thao tác, ...

Dụng cụ bảo hộ cá nhân dùng trong phòng an toàn sinh học

Liên hệ

Dụng cụ bảo hộ cá nhân

Cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân dùng trong phòng an toàn sinh học cấp 2, cấp 3, bệnh viện và công nghiệp sản ...

Thiết bị thí nghiệm

Labnet Incubator Shaker

Liên hệ

Labnet International – Products of Labnet

Labnet International Inc is a leading worldwide supplier of laboratory equipment, serving bioresearch worldwide including: Centrifuges of Labnet International: - Labnet international mini centrifuges including: prism mini ...

Vật tư tiêu hao